જેકે પોલીસ ભરતી 2022 કોન્સ્ટેબલની 2700 જગ્યાઓ માટે ઓનલાઈન અરજી કરો

પોસ્ટનું નામ: 2700 જગ્યાઓ પર કોન્સ્ટેબલની જગ્યા.ટૂંકી માહિતી: જમ્મુ કાશ્મીર પોલીસ વિભાગે જાહેર કર્યું છે નવીનતમ સૂચના જેકે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022 માટે કોન્સ્ટેબલની જગ્યા ખાતે 2700 પોસ્ટ્સ. જે ઉમેદવારો જેકે પોલીસ ભરતી 2022 માં રસ ધરાવતા હોય તેઓ અધિકૃત વેબસાઇટ જેકે પોલીસ જોબ્સ દ્વારા jkpolice.gov.in પર ઑનલાઇન અરજી કરે છે. 4 માર્ચ 2022 પ્રતિ … Read more

TNUSRB SI અભ્યાસક્રમ 2022 TN પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર પરીક્ષા પેટર્ન

TNUSRB SI અભ્યાસક્રમ 2022 TN પોલીસ સબ-ઇન્સ્પેક્ટર પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ 2022 TNUSRB SI ઑફ પોલીસ પરીક્ષા પેટર્ન 2022 TN પોલીસ સબ-ઇન્સ્પેક્ટર લેખિત પરીક્ષા પેટર્ન અને અભ્યાસક્રમ 2022 પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ તમિલનાડુ પોલીસ SI માટે 2022 પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ 2022 ઇમામ20 Exam20 Stylb2 Exam 2020 TNUSRB SI અભ્યાસક્રમ 2022 પાછલા વર્ષની સૂચના નંબર 02/2019 07.03.2022 ના રોજ નવીનતમ અપડેટ … Read more

TNUSRB SI ભરતી 2022 તમિલનાડુ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર સૂચના લાગુ કરો

TNUSRB સબ ઇન્સ્પેક્ટર ભરતી 2022 TNUSRB SI ભરતી 2022 SI ની 969 જગ્યાઓ માટે તમિલનાડુ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર ખાલી જગ્યા 2022 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી તમિલનાડુ USRB SI જોબ વેકેન્સી 2022 TNUSRB SI ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ પાત્રતા માપદંડ ઓનલાઈન અરજી લિંક 2022 TNUSRB SI ભરતી 2022 07.3.2022 ના રોજ નવીનતમ અપડેટ: TNUSRB સબ-ઇન્સ્પેક્ટર (SI) … Read more