સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી 2022 હેલ્પર, વર્કર પોસ્ટ

પોસ્ટનું નામ: આંગણવાડી કાર્યકર, આંગણવાડી હેલ્પરની 177 જગ્યાઓ ખાલી છે.
ટૂંકી માહિતી:
સુરત મહાનગર પાલિકાએ જાહેર કર્યું છે નવીનતમ સૂચના ICDS ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી 2022 માટે આંગણવાડી કાર્યકર, આંગણવાડી હેલ્પરની જગ્યા ખાતે 177 પોસ્ટ્સ. જે ઉમેદવારો સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી 2022 માં રસ ધરાવતા હોય તેઓ suratmunicipal.gov.in પર અધિકૃત વેબસાઈટ ગુજરાત આંગણવાડી નોકરીઓ દ્વારા ઓનલાઈન અરજી કરે છે. 14 માર્ચ 2022 થી 4 એપ્રિલ 2022.

સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની નોકરીઓ 2022 – આંગણવાડી કાર્યકર, હેલ્પર 177 પોસ્ટ માટે ઓનલાઇન અરજી કરો

તે ઉમેદવારો સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી 2022 માં નીચેની ગુજરાત આંગણવાડી ખાલી જગ્યા 2022 માં રસ ધરાવે છે અને તમામ પાત્રતા માપદંડો પૂર્ણ કરે છે તે વાંચી શકે છે સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન નોટિફિકેશન 2022

પહેલાં ICDS ગુજરાત આંગણવાડી ઓનલાઈન 2022 અરજી કરો. નીચે સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની નોકરીઓ 2022ની સત્તાવાર સૂચનાનું સંક્ષિપ્ત વર્ણન છે. આંગણવાડી ગુજરાત ખાલી જગ્યા 2022 વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, ગુજરાત આંગણવાડી નોકરી 2022 પસંદગી પ્રક્રિયા, ગુજરાત આંગણવાડી ભારતી 2022 અરજી ફી, અને ICDS ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી 2022 કેવી રીતે અરજી કરવી તેની અન્ય વિગતો નીચે આપેલ છે.

સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી 2022

સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ખાલી જગ્યા સૂચના વિગતો

પાત્રતા

 • ઉમેદવારો પાસ હોવા જોઈએ 10મો વર્ગ, 12મો વર્ગ, અથવા માન્ય બોર્ડ/યુનિવર્સિટી/સંસ્થામાંથી સમકક્ષ

મહત્વની તારીખ

 • ઓનલાઈન અરજી કરવાની શરૂઆતની તારીખ: 14 માર્ચ 2022.
 • ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 4 એપ્રિલ 2022.

અરજી ફી

 • કોઈ જરૂરી અરજી ફી નથી.

ચૂકવણી વિગતો

 • આંગણવાડી કાર્યકર માટે પગાર રૂ.7800/-.
 • આંગણવાડી હેલ્પર માટે પે રૂ.3950/-.

ઉંમર મર્યાદા

 • ન્યૂનતમ ઉંમર: 18 વર્ષ.
 • મહત્તમ ઉંમર: 33 વર્ષ.

પસંદગી પ્રક્રિયા

 • કૃપા કરીને નીચેની સત્તાવાર સૂચના પર જાઓ.

કેવી રીતે અરજી કરવી

 • અરજી કરવાની રીત: દ્વારા ઓનલાઈન.
 • જોબ સ્થાન: ગુજરાત.

સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી સૂચના ખાલી જગ્યાની વિગતો કુલ: 177 પોસ્ટ્સ
રસ ધરાવતા ઉમેદવારો ઑનલાઇન અરજી કરતા પહેલા સંપૂર્ણ સૂચના વાંચી શકે છે

Leave a Comment