14 ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર માટે CGVYAPAM ભરતી 2022

CGVYAPAM ભરતી 2022 cgvyapam.choice.gov.in નોકરીઓ. નવીનતમ નોકરી: CGVYAPAM 14 ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર ભરતી 2022 માટે અરજી આમંત્રિત કરે છે.

CGVYAPAM 14 ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર ભરતી 2022 માટે અરજી આમંત્રિત કરે છે


છત્તીસગઢ પ્રોફેશનલ એક્ઝામિનેશન બોર્ડ (CGVYAPAM)
ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર (DEO) ની ભરતી માટે અરજીઓ આમંત્રિત કરે છે.

ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર (DEO)

નોકરીનું સ્થાન:
સેક્ટર-19, રાયપુર, 492001 છે છત્તીસગઢ

છેલ્લી તારીખ: 3જી એપ્રિલ 2022

કામદારનો પ્રકાર: આખો સમય

ખાલી જગ્યાઓની સંખ્યા: 14 પોસ્ટ્સ

શૈક્ષણિક લાયકાત: ઉમેદવારો પાસે 12મું પાસ ફોર્મ માન્ય બોર્ડ અથવા 3 વર્ષનો ડિપ્લોમા અને ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર પ્રોગ્રામિંગમાં એક વર્ષનો ડિપ્લોમા અને કમ્પ્યુટર પર હિન્દી અને અંગ્રેજીમાં 8000 કી ડિપ્રેશન સાથે 10મું પાસ હોવું જોઈએ.

પગાર ધોરણ:
INR
સ્તર-6

ઉંમર મર્યાદા: 18-35 વર્ષ.

અરજી ફી:
જનરલ માટે રૂ. 350/-.
ઓબીસી માટે રૂ. 250/-
SC/ST/PH માટે રૂ. 200/-

મહત્વપૂર્ણ તારીખો:

આના રોજ પ્રકાશિત: 14મી માર્ચ 2022

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ છે: 3જી એપ્રિલ 2022

વધુ વિગતો માટે, કૃપા કરીને અધિકૃત સૂચનાનો સંદર્ભ લો

છત્તીસગઢ પ્રોફેશનલ એક્ઝામિનેશન બોર્ડ નીચેની જગ્યાઓ માટે ભરતી:

છત્તીસગઢ વ્યવસાયિક પરીક્ષા બોર્ડમાં સક્રિય નોકરીઓની સૂચિ. અન્ય સંબંધિત નોકરીઓ છત્તીસગઢ વ્યવસાયિક પરીક્ષા બોર્ડ ભરતી સૂચના

ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર (DEO) (14 પોસ્ટ્સ)

જોબ વિગતો જુઓ

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 3જી એપ્રિલ 2022

નોકરીનું સ્થાન: સેક્ટર-19, રાયપુર

પગાર ધોરણ: INRL સ્તર-6

મદદનીશ (ગ્રેડ-3) (42 જગ્યાઓ)

જોબ વિગતો જુઓ

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 3જી એપ્રિલ 2022

નોકરીનું સ્થાન: સેક્ટર-19, રાયપુર

પગાર ધોરણ: INRL સ્તર-6

પટવારી ( 301 જગ્યાઓ (જનરલ-122, OBC-28, SC-26, ST-125))

જોબ વિગતો જુઓ

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 25મી માર્ચ 2022

નોકરીનું સ્થાન: સેક્ટર-19, રાયપુર

પગાર ધોરણ: INRL સ્તર-6

સમાપ્ત થયેલ નોકરીઓ

જૂની નોકરીઓની યાદી.

જોબ શીર્ષક / પોસ્ટ્સ છેલ્લી તા
ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર (DEO) – (2 પોસ્ટ્સ) પોસ્ટ્સ

સેક્ટર-19, રાયપુર
છેલ્લી તારીખ: 18 જાન્યુઆરી 2022
મદદનીશ ગ્રેડ-III – (19 જગ્યાઓ) પોસ્ટ્સ

સેક્ટર-19, રાયપુર
છેલ્લી તારીખ: 18 જાન્યુઆરી 2022
આંતરિક ઓડિટર – (4 પોસ્ટ્સ) પોસ્ટ્સ

સેક્ટર-19, રાયપુર
છેલ્લી તારીખ: 18 જાન્યુઆરી 2022
સુપરવાઈઝર – (200 જગ્યાઓ) પોસ્ટ્સ

પેન્શન બડા, રાયપુર
છેલ્લી તારીખ: 30મી ડિસેમ્બર 2021
સ્ટેનો ટાઇપિસ્ટ – ( 32 પોસ્ટ્સ) પોસ્ટ્સ

પેન્શન બડા, રાયપુર
છેલ્લી તારીખ: 05 ડિસેમ્બર 2021
સ્ટેનોગ્રાફર – (15 જગ્યાઓ) પોસ્ટ્સ

પેન્શન બડા, રાયપુર
છેલ્લી તારીખ: 05 ડિસેમ્બર 2021
ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર (DEO) – (09 પોસ્ટ્સ) પોસ્ટ્સ

અટલ નગર, રાયપુર
છેલ્લી તારીખ: 2જી ડિસેમ્બર 2021
મદદનીશ (ગ્રેડ-III) – (68 જગ્યાઓ) પોસ્ટ્સ

અટલ નગર, રાયપુર
છેલ્લી તારીખ: 2જી ડિસેમ્બર 2021
મદદનીશ પ્રોજેક્ટ ઓફિસર – (39 જગ્યાઓ) જગ્યાઓ

અટલ નગર, રાયપુર
છેલ્લી તારીખ: 22 નવેમ્બર 2021
મદદનીશ ઓડિટર – (54 જગ્યાઓ) પોસ્ટ્સ

CGVYAPAM, રાયપુર
છેલ્લી તારીખ: 22 નવેમ્બર 2021
વરિષ્ઠ ઓડિટર – (11 પોસ્ટ્સ) પોસ્ટ્સ

નયા રાયપુર, રાયપુર
છેલ્લી તારીખ: 22 નવેમ્બર 2021
મંડી ઇન્સ્પેક્ટર – (22 જગ્યાઓ) પોસ્ટ્સ

તેલીબંધ, રાયપુર
છેલ્લી તારીખ: 4 એપ્રિલ 2021

છત્તીસગઢ પ્રોફેશનલ એક્ઝામિનેશન બોર્ડની ભરતી વિશે

છત્તીસગઢ પ્રોફેશનલ એક્ઝામિનેશન બોર્ડ મેડિસિન, આયુર્વેદ, કૃષિ અને એન્જિનિયરિંગની પ્રવેશ પરીક્ષાનું આયોજન કરે છે. CGVYAPAM ને પરીક્ષા યોજવા માટે જરૂરી તમામ જરૂરી પગલાંઓ ગોઠવવા, ગોઠવવાનું અને લેવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું છે.

છત્તીસગઢ પ્રોફેશનલ એક્ઝામિનેશન બોર્ડની ભરતી પટવારી જેવી અનેક જગ્યાઓ માટે કારકિર્દીની શ્રેષ્ઠ તકો પ્રદાન કરે છે.

રસ ધરાવતા ઉમેદવારો 10+2 (12મા ધોરણ સાથે મેટ્રિક) પરીક્ષામાં કોમ્પ્યુટરમાં 01 વર્ષનો ડિપ્લોમા અને CGVYAPAM ખાતે ઉત્તમ કારકિર્દી માટે ડેટા એન્ટ્રીમાં 5000 KDPH ટાઈપ કરીને અભ્યાસક્રમો કરી શકે છે.

સત્તાવાર સરનામું:

વ્યાપમ ભવન, નોર્થ બ્લોક, સેક્ટર- 19, નયા રાયપુર, છત્તીસગઢ 492001
રાયપુર,
છત્તીસગઢ
492001 છે

ફોન: 0771 – 4019281, 282, 287, 274, 284, 4,024,008

ફેક્સ: 4,019,287મી, 282


વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો (FAQs)

કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે?

કુલ 14 જગ્યાઓ ખાલી છે. ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર (DEO): 14 જગ્યાઓ,

ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર (DEO) માટે પગાર ધોરણ શું છે?

પેસ્કેલ નીચે મુજબ છે ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર (DEO): INRLevel-6,

હું છત્તીસગઢ પ્રોફેશનલ એક્ઝામિનેશન બોર્ડમાં ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર (DEO) નોકરી માટે ક્યારે અરજી કરી શકું?

તમે આપેલા સત્તાવાર દસ્તાવેજમાંથી પસાર થઈ શકો છો, અને ઑનલાઇન અરજી કરવા માટે સૂચનાઓને અનુસરો. સત્તાવાર પીડીએફમાં ઉલ્લેખિત તારીખોને હંમેશા અનુસરો.

જો પસંદ કરવામાં આવે તો મને ક્યાં મૂકવામાં આવશે?

પસંદ કરાયેલ ઉમેદવારને સેક્ટર-19, રાયપુરમાં મૂકવામાં આવશે

આ નોકરી માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ ક્યારે છે?

આ નોકરી માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ છે 3જી એપ્રિલ, 2022

હું આ નોકરી માટે કેવી રીતે અરજી કરી શકું?

આ નોકરી સંબંધિત સંપૂર્ણ માહિતી આ પૃષ્ઠ પર આપવામાં આવી છે. સત્તાવાર દસ્તાવેજની લિંક પણ આપવામાં આવી છે. ઉમેદવારોને ઓનલાઈન અરજી કરતા પહેલા તેમાંથી સંપૂર્ણ રીતે પસાર થવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. જો નોકરીમાં તમને રુચિ છે અને તમે ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર (DEO) માટે લાયક છો, તો નીચે આપેલ ઓનલાઈન અરજી કરો લિંક પર ક્લિક કરો. તમે ઓનલાઈન અરજી કરી શકો છો. યાદ રાખો કે આ નોકરી માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ છે 3જી એપ્રિલ, 2022

Leave a Comment