મહારાષ્ટ્ર શિષ્યવૃત્તિ 2022 પૂર્વ / પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ ફોર્મ લાગુ કરો

મહારાષ્ટ્ર શિષ્યવૃત્તિ 2022 મહારાષ્ટ્ર શિષ્યવૃત્તિ 2022 માટે ઑનલાઇન અરજી કરો મહારાષ્ટ્ર શિષ્યવૃત્તિ 2022 માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ મહારાષ્ટ્ર શિષ્યવૃત્તિ 2022 મહારાષ્ટ્ર શિષ્યવૃત્તિ ઓનલાઈન ફોર્મ 2022 મહારાષ્ટ્ર શિષ્યવૃત્તિ નવી અરજી ફોર્મ મહારાષ્ટ્ર શિષ્યવૃત્તિ અરજી ફોર્મ વિસ્તૃત ડી.

મહારાષ્ટ્ર શિષ્યવૃત્તિ યોજના 2022

મહારાષ્ટ્ર શિષ્યવૃત્તિ યોજના 2022

નવીનતમ અપડેટ તારીખ 14.માર્ચ.2022 : મહારાષ્ટ્ર સરકારે AY20-21/AY 21-22 માટે અરજી સ્વીકૃતિ પુનઃ અરજી અને (નવી/નવીનીકરણ) લંબાવી છે… AY21-22 અને AY 2020-21ની અરજી માટેની છેલ્લી તારીખ 31મી માર્ચ 2022 છે… ઉમેદવારો ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે. નીચે આપેલ લિંક દ્વારા…

 • AY 21-22 માટે અરજી સ્વીકૃતિ (નવી/નવીનીકરણ) શરૂ કરવામાં આવી છે. AY 21-22 માટે અરજી સ્વીકૃતિ (નવી/નવીકરણ) માટેની છેલ્લી તારીખ છે 31મી માર્ચ 2022.
 • અરજી પુનઃ અરજી AY 20-21 સુધી લંબાવવામાં આવી છે 31મી માર્ચ 2022.
 • સરકાર માટે અરજી સ્વીકારવાની તારીખ. AY 21-22 માટે અનુસૂચિત જાતિ માટે ભારતની પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે.
 • નવીકરણ અરજી સ્વીકૃતિ માટેની છેલ્લી તારીખ 15 માર્ચ 2022 છે અને નવી અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ છે. 15 માર્ચ 2022.

મહારાષ્ટ્ર શિષ્યવૃત્તિ વિશે:

મહારાષ્ટ્ર સરકાર જાહેરાત કરી છે અને પાત્ર ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવી છે. મહારાષ્ટ્ર સરકાર મેધાવી અને આર્થિક રીતે નબળા અને ગરીબ વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસ માટે પ્રોત્સાહિત કરવા અને તેમના અવિરત અભ્યાસ માટે આર્થિક સહાય પૂરી પાડવા માટે શિષ્યવૃત્તિ પ્રદાન કરે છે. નીચેની અન્ય વિગતો તપાસો.

ઉત્પત્તિનું નામ મહારાષ્ટ્ર સરકાર
યોજનાનું નામ પૂર્વ અને પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ
ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 31મી માર્ચ 2022

લાયકાતના ધોરણ :

1) માતા-પિતા/વાલીની વાર્ષિક આવક રૂ. કરતા ઓછી અથવા તેની બરાબર હોવી જોઈએ. 2,50,000.
2) વિદ્યાર્થી વર્ગ અનુસૂચિત જાતિ અથવા નવબૌદ્ધનો હોવો જોઈએ
3) વિદ્યાર્થી મહારાષ્ટ્રના રહેવાસીનો હોવો જોઈએ
4) વિદ્યાર્થી SSC/સમકક્ષ મેટ્રિક પાસ હોવો જોઈએ.
5) નિષ્ફળતા: જો વિદ્યાર્થી પ્રથમ વખત નિષ્ફળ જાય તો પરીક્ષા ફી અને જાળવણી ભથ્થું મેળવવું જોઈએ. જો તે જ વર્ગમાં બીજી વાર નાપાસ થાય તો તેને કોઈ ભથ્થું નહીં મળે અને બે ટીપાં પછી તે પાસ થઈને પછીના વર્ગમાં જશે તો તે પાત્ર ગણાશે.
6) મહારાષ્ટ્રની બહાર અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીના કિસ્સામાં GOI મુજબ સમાન નિયમો લાગુ પડે છે.
7) ફક્ત 2 વ્યાવસાયિક અભ્યાસક્રમોને મંજૂરી છે.

અરજી પત્રક સાથે અપલોડ કરવાના દસ્તાવેજો :

 • આવકનું પ્રમાણપત્ર (તહેસીલદાર દ્વારા પૂરું પાડવામાં આવેલ) કાસ્ટ પ્રમાણપત્ર.
 • છેલ્લી પરીક્ષા માટે માર્કશીટ
 • SSC અથવા HSC માટે માર્કશીટ
 • પિતાની તારીખનું પ્રમાણપત્ર (જો જરૂરી હોય તો)
 • ગેપ અને સ્વ ઘોષણા (જો જરૂરી હોય તો)
 • હોસ્ટેલ પ્રમાણપત્ર (જો જરૂરી હોય તો)
 • પતિની આવકનું પ્રમાણપત્ર (જો છોકરી પરિણીત હોય તો)

વિદ્યાર્થીઓ માટે Aaple Sarkar DBT પોર્ટલ પર ઑનલાઇન અરજી ફોર્મ ભરવા માટેની માર્ગદર્શિકા:

 • શૈક્ષણિક સત્ર 2021-22 થી આધાર નંબર જરૂરી છે. જે વિદ્યાર્થીઓ પાસે આધાર નંબર નથી તેઓ પણ DBT પોર્ટલ પર નોંધણી કરાવી શકે છે.
 • અરજદારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ સૂચનાઓ બુલેટિનને કાળજીપૂર્વક પસાર કરે અને Aaple Sarkar DBT પોર્ટલ પર શિષ્યવૃત્તિ ફોર્મ ભરવા માટેની તમામ આવશ્યકતાઓથી પોતાને પરિચિત કરે.
 • તે ખાતરી કરવા માટે અરજદારની એકમાત્ર જવાબદારી રહેશે કે તે/તેણી અરજી કરવા પાત્ર છે (પાત્રતા મોડ્યુલ તપાસો) અને શિષ્યવૃત્તિ માટે નિર્ધારિત તમામ શરતોને પૂર્ણ કરે છે.
 • અરજદારની અયોગ્યતાના કિસ્સામાં, જે સત્તાવાળાઓ દ્વારા ચકાસણી દ્વારા કોઈપણ તબક્કા દરમિયાન શોધી કાઢવામાં આવે છે, તો તેની/તેણીની શિષ્યવૃત્તિ ટિપ્પણી સાથે નકારી/રદ કરવામાં આવશે.
 • અરજદારે આખરી સબમિશન પહેલાં તેના દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ તમામ વિગતો સાચી છે કે કેમ તે તપાસવું આવશ્યક છે, કારણ કે જો અરજીમાં નાના ફેરફારો માટે પરત મોકલવામાં આવે તો જ સંપાદનની જોગવાઈ હશે.
 • શિષ્યવૃત્તિ માટે અરજી સબમિટ કરવાની રીત માત્ર ઓનલાઈન હશે. અન્ય કોઈ મોડને મનોરંજન આપવામાં આવશે નહીં.
 • શીર્ષકો / લેબલ્સ કે જેમાં સ્ટાર ચિહ્નિત (* જરૂરી!) હોય તે અરજી ફોર્મમાં ફરજિયાત ક્ષેત્રો છે.

કેવી રીતે અરજી કરવી :

ઉમેદવારોએ વેબસાઈટ પર લોગઈન કરીને ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. ઓનલાઇન અરજીઓ ભરવા માટેની વિગતવાર સૂચનાઓ ઉપરોક્ત વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે. ઉમેદવારોએ આ સૂચનાઓને કાળજીપૂર્વક પસાર કરવી જોઈએ અને તેનું પાલન કરવું જોઈએ.

ઓનલાઈન અરજી કરવાનાં પગલાં:

 1. મહારાષ્ટ્ર DBT પોર્ટલની અધિકૃત વેબસાઇટની મુલાકાત લો.
 2. ચાલુ પોસ્ટમ હેઠળ ઓનલાઈન અરજી કરવાની લિંક ઉપલબ્ધ હશે.
 3. હવે અરજી ફોર્મ પર ક્લિક કરો.
 4. હવે રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ ભરો.
 5. બધી જરૂરી વિગતો ભરો.
 6. દાખલ કરેલી બધી વિગતો ફરીથી તપાસ્યા પછી ફાઇનલ સબમિશન પર ક્લિક કરો.
 7. એપ્લિકેશનની પ્રિન્ટ આઉટ લો.

મહારાષ્ટ્ર શિષ્યવૃત્તિ માટેની મહત્વપૂર્ણ તારીખો:

વિસ્તૃત અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ 31-માર્ચ-2022

“તમામ ઉમેદવારો કૃપા કરીને ટિપ્પણી બોક્સમાં તમારી ટિપ્પણી મૂકો. જો ઉમેદવારોને આ પોસ્ટ અંગે કોઈ પ્રશ્ન હોય, તો કૃપા કરીને અમારી સાથે પૂછો. વધુ વિગતો માટે અમારી વેબસાઇટ સાથે સંપર્કમાં રહો (www.Jobriya.in).

FAQ (વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્ન)

હું મહારાષ્ટ્ર શિષ્યવૃત્તિ 2022 માટે કેવી રીતે અરજી કરી શકું?

તમે મહારાષ્ટ્ર DBT પોર્ટલની અધિકૃત વેબસાઇટની મુલાકાત લઈને ઑનલાઇન અરજી કરી શકો છો.

ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ શું છે મહારાષ્ટ્ર શિષ્યવૃત્તિ 2022?

AY21-22 માટે અરજી સ્વીકૃતિ (નવી/નવીનીકરણ) 31 જાન્યુઆરી 2022થી શરૂ કરવામાં આવી છે. AY20-21ની અરજી પુનઃ અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ છે 31 જાન્યુઆરી 2022.

Leave a Comment