કાનપુર યુનિવર્સિટી પરીક્ષા ફોર્મ 2022 csjmu.ac.in નિયમિત/ખાનગી ફોર્મ ભરો

કાનપુર યુનિવર્સિટી પરીક્ષા ફોર્મ 2022 કાનપુર ખાનગી/ નિયમિત UG PG પરીક્ષા ફોર્મ 2022 અહીં અરજી કરો CSJMU કાનપુર BA B.Com B.Sc MA M.Com M.Sc પરીક્ષા અરજી www.csjmu.ac.in પર શરૂ થઈ

ઓનલાઈન અરજી કરો છત્રપતિ શાહુજી મહારાજ યુનિવર્સિટી વાર્ષિક/સેમેસ્ટર પરીક્ષાઓ 2022 માટેનું પરીક્ષા ફોર્મ CSJMU એ કાનપુર યુનિવર્સિટી ઓડ ઈવન સેમેસ્ટર પરીક્ષા ફોર્મ 2022 રિલીઝ કર્યું @www.csjmu.ac.in | અહીં ભરો કાનપુર યુનિવર્સિટી બેક પેપર પરીક્ષા અરજી 2022

કાનપુર યુનિવર્સિટી પરીક્ષા ફોર્મ 2022

કાનપુર યુનિવર્સિટી પરીક્ષા ફોર્મ

નવીનતમ અપડેટ 14 માર્ચ 2022 :- કાનપુર યુનિવર્સિટીએ જાહેર કર્યું છે અંગેની સૂચના બી.એસસી. (નર્સિંગ) અને પોસ્ટ બેઝિક નર્સિંગ રી-ઓપન સબમિશન અને પરીક્ષા ફોર્મ અને અન્ય અભ્યાસક્રમોની પરીક્ષાનું ફોર્મ. વિદ્યાર્થીઓ નીચે આપેલ લિંક પરથી વિગતવાર માહિતી ચકાસી શકે છે અને કોષ્ટકમાં નીચે આપેલ લિંક દ્વારા તેમના પરીક્ષા ફોર્મ ભરી શકે છે…

બી.એસસી. (નર્સિંગ) અને પોસ્ટ બેઝિક નર્સિંગ રી-ઓપન સબમિશન – 14 માર્ચ 2022

(B.ED, M.ED, LLB, BALLB) ફર્સ્ટ સેમેસ્ટર અને BPED, MPED (પ્રથમ અને ત્રીજું સેમેસ્ટર) સબમિશન અને પરીક્ષા ફોર્મ અંગે – 05 માર્ચ 2022

B.Sc (નર્સિંગ), પોસ્ટ બેઝિક (નર્સિંગ) અને MD MS (આયુર્વેદ) પરીક્ષાના ફોર્મ અને સબમિશન અંગે – 05 માર્ચ 2022

કાનપુર યુનિવર્સિટી વિશે:-

છત્રપતિ શાહુજી મહારાજ યુનિવર્સિટી કાનપુર, ત્રણ દાયકા કરતાં વધુ સમયથી ઉચ્ચ શિક્ષણના નકશા પર છે. 1966 માં સ્થપાયેલ, તેણે પાછું વળીને જોયું નથી, હવે તેની 15 જિલ્લામાં 170 સંલગ્ન કોલેજો છે.

CSJMU ખાનગી અને નિયમિત પરીક્ષા વિશે:-

છત્રપતિ શાહુજી મહારાજ યુનિવર્સિટી કાનપુર જેને કાનપુર યુનિવર્સિટી કહેવામાં આવે છે તે અંડર ગ્રેજ્યુએટ અને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ માટે નિયમિત અને ખાનગી બંને પરીક્ષાઓનું આયોજન કરે છે. નિયમિત પરીક્ષાના ફોર્મ સંબંધિત કોલેજોમાં ભરવામાં આવે છે અને ખાનગી વિદ્યાર્થીઓ માટેના ફોર્મ ઓનલાઈન પ્રક્રિયા દ્વારા ભરવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે ખાનગી વિદ્યાર્થીઓ માટે પરીક્ષા ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા શરૂ થાય છે જાન્યુઆરી પરંતુ તે વિલંબિત થઈ શકે છે. નવીનતમ માહિતી માટે અમે તમામ વિદ્યાર્થીઓને સલાહ આપી છે કે તેઓ કાનપુર યુનિવર્સિટી ખાનગી નિયમિત UG PG પરીક્ષા ફોર્મને લગતા નવીનતમ વિકાસ માટે અમારી વેબસાઇટની મુલાકાત લેતા રહે.

કાનપુર યુનિવર્સિટી પરીક્ષા ફોર્મ 2022

(B.ED, M.ED, LLB, BALLB) ફર્સ્ટ સેમેસ્ટર અને BPED, MPED (પ્રથમ અને ત્રીજું સેમેસ્ટર) સબમિશન અને પરીક્ષા ફોર્મ

વર્ણન તારીખ
પરીક્ષા ફોર્મ અને ફી ઓનલાઈન સબમિટ કરવાની શરૂઆતની તારીખ 07 માર્ચ 2022
પરીક્ષા ફોર્મ અને ફી ઓનલાઈન સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ 12 માર્ચ 2022
વિગતવાર સૂચના અહીં તપાસો
ઓનલાઈન અરજી કરો અહીં ભરો

B.Sc (નર્સિંગ), પોસ્ટ બેઝિક (નર્સિંગ) અને MD MS (આયુર્વેદ) પરીક્ષા ફોર્મ અને સબમિશન

વર્ણન તારીખ
પરીક્ષા ફોર્મ અને ફી ઓનલાઈન સબમિટ કરવાની શરૂઆતની તારીખ 07 માર્ચ 2022
પરીક્ષા ફોર્મ અને ફી ઓનલાઈન સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ 12 માર્ચ 2022
વિગતવાર સૂચના અહીં તપાસો
ઓનલાઈન અરજી કરો અહીં ભરો

ઉમેદવારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ કાનપુર યુનિવર્સિટીના ફોર્મને લગતી તેમની શંકાઓ, સૂચનો અને પ્રશ્નો નીચે આપેલા કોમેન્ટ બોક્સમાં લખે. અમારા પ્રતિનિધિ ટૂંક સમયમાં તમારા સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ કરશે.

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો (FAQs)

કાનપુર યુનિવર્સિટી યુજી પીજી કોર્સ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?

ઓનલાઈન અરજી-ફોર્મ યુનિવર્સિટીની વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ હશે, વિદ્યાર્થીઓ યુનિવર્સિટીની અધિકૃત વેબસાઈટની મુલાકાત લઈને તેમનું ફોર્મ ભરી શકે છે અથવા તેઓ અમારી પોસ્ટમાં આપેલી ઉપરોક્ત લિંક દ્વારા પણ તેમનું ફોર્મ ભરી શકે છે.

ભરવાની છેલ્લી તારીખ શું છે (B.Ed, M.Ed, LL.B, BALL.B) પ્રથમ સેમેસ્ટર પરીક્ષા માટે પરીક્ષા ફોર્મ?

12 માર્ચ 2022.

હું CSJMU કાનપુર પરીક્ષા ફોર્મ કેવી રીતે ભરી શકું?

પગલું – 1. યુનિવર્સિટીની વેબસાઇટની મુલાકાત લો “www.csjmu.ac.in
પગલું – 2. “પરીક્ષા ફોર્મ” લિંક શોધવા માટે પૃષ્ઠ નીચે સ્ક્રોલ કરો.
પગલું – 3. “પરીક્ષા ફોર્મ” લિંક પર ક્લિક કરો.
પગલું – 4. તમારી જરૂરી વિગતો દાખલ કરો.
પગલું – 5. ચુકવણી કરો.
પગલું – 6. તમારી વિનંતી સબમિટ કરો અને તમારા ફોર્મની પ્રિન્ટ આઉટ લો.

Leave a Comment