NTPC એક્ઝિક્યુટિવ ટ્રેઇની ભરતી 2022 (60 પોસ્ટ્સ) ET ઓનલાઇન અરજી કરો

NTPC એક્ઝિક્યુટિવ ટ્રેઇની ભરતી 2022 NTPC એક્ઝિક્યુટિવ ટ્રેઇની ઇન ફાઇનાન્સ વેકેન્સી 2022 HR જોબ વેકેન્સીમાં NTPC એક્ઝિક્યુટિવ ટ્રેઇની માટે કેવી રીતે અરજી કરવી

NTPC એક્ઝિક્યુટિવ ટ્રેઇની ભરતી 2022

NTPC એક્ઝિક્યુટિવ ટ્રેઇની ભરતી 2022

જાહેરાત નં. 07/22

કાર્યકારી તાલીમાર્થીની નીચેની 60 જગ્યાઓ ભરવા માટે પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. ઉમેદવારો નીચેથી ખાલી જગ્યાની વિગતો, વય મર્યાદા અને અન્ય સંબંધિત માહિતી ચકાસી શકે છે……

ખાલી જગ્યાની વિગતો:

 • એક્ઝિક્યુટિવ ટ્રેઇની – ફાયનાન્સ (CA/CMA) – 20 જગ્યાઓ
 • એક્ઝિક્યુટિવ ટ્રેઇની – ફાયનાન્સ (એમબીએ ફાયનાન્સ) – 10 જગ્યાઓ
 • એક્ઝિક્યુટિવ ટ્રેઇની – HR – 30 પોસ્ટ્સ

ઉંમર મર્યાદા:

ઓનલાઈન અરજીની છેલ્લી તારીખે ઉમેદવારોની ઉંમર મહત્તમ 29 વર્ષ હોવી જોઈએ.

વળતર પેકેજ:

પસંદગી પામેલા ઉમેદવારોને રૂ. 40,000-1,40,000ના પગાર ધોરણમાં રૂ.ના મૂળ પગારે મૂકવામાં આવશે. 40,000/- (અલ ગ્રેડ). અન્ય લાભો જેમ કે મોંઘવારી ભથ્થું, અન્ય અનુમતિઓ અને ભથ્થાં, ટર્મિનલ લાભો વગેરે, તાલીમ દરમિયાન/શોષણ પછી સમયાંતરે અમલમાં આવતા કંપનીના નિયમો અનુસાર સ્વીકાર્ય રહેશે.

શૈક્ષણિક લાયકાત:

એક્ઝિક્યુટિવ ટ્રેઇની – ફાયનાન્સ (CA/CMA): ભારતમાં યોગ્ય વૈધાનિક સત્તા દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થામાંથી CA/CMA (અગાઉ ICWA) લાયકાત ધરાવતા, અરજી કરવા પાત્ર છે.

એક્ઝિક્યુટિવ ટ્રેઇની – ફાયનાન્સ (MBA-Fin): ઓછામાં ઓછા બે વર્ષ પૂર્ણ સમયના પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ડિગ્રી/પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ડિપ્લોમા/પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ પ્રોગ્રામ ઇન મેનેજમેન્ટ સાથે ફાઇનાન્સમાં વિશેષતા સાથે અથવા ભારતમાં યોગ્ય વૈધાનિક સત્તા દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત ભારતીય યુનિવર્સિટી/સંસ્થાઓમાંથી ફાઇનાન્સમાં વિશેષતા સાથે MBA સાથેના સ્નાતકો, 65 કરતાં ઓછા નહીં % ગુણ, સંબંધિત યુનિવર્સિટી/સંસ્થાના ધોરણો મુજબ.

એક્ઝિક્યુટિવ તાલીમાર્થીઓ – માનવ સંસાધન: માનવ સંસાધન / ઔદ્યોગિક સંબંધો / કર્મચારી સંચાલનમાં વિશેષતા સાથે ઓછામાં ઓછા બે વર્ષ પૂર્ણ સમય પોસ્ટ, ગ્રેજ્યુએટ ડિગ્રી / પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ડિપ્લોમા / પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ પ્રોગ્રામ સાથેના સ્નાતકો અથવા સામાજિક કાર્યમાં માસ્ટર્સ અથવા માન્ય ભારતીય યુનિવર્સિટીમાંથી એચઆરમાં વિશેષતા સાથે એમએચઆરઓડી અથવા એમબીએ / સંબંધિત યુનિવર્સિટી/સંસ્થાના ધોરણો મુજબ 65% કરતા ઓછા ગુણ સાથે યોગ્ય વૈધાનિક સત્તા દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાઓ.

અરજી ફી:

જનરલ/EWS/OBC(NCL) કેટેગરીના ઉમેદવારોએ રૂ.ની નોન-રીફંડપાત્ર નોંધણી ફી ચૂકવવી જરૂરી છે. 3001- SC/ST/PwBD/XSM શ્રેણી અને મહિલા ઉમેદવારોએ નોંધણી ફી ચૂકવવાની જરૂર નથી.

ચુકવણી પદ્ધતિ:

ઑફલાઇન મોડમાં ચુકવણી: સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાને NTPC વતી સીએજી શાખા, નવી દિલ્હી (કોડ: 09996) ખાતે ખાસ ખોલવામાં આવેલા ખાતા (NC નં. 30987919993)માં નોંધણી ફી વસૂલવા માટે અધિકૃત કરવામાં આવી છે. ઉમેદવારે અરજી નોંધણી પોર્ટલ પર ઉપલબ્ધ “પે-ઇન-સ્લિપ”ની પ્રિન્ટઆઉટ સાથે નજીકની SI31 શાખાનો સંપર્ક કરવો પડશે. પોર્ટલ પરથી છપાયેલી પે-ઈન-સ્લિપનો ઉપયોગ માત્ર ફાળવેલ ખાતામાં યોગ્ય રકમ જમા કરાવવા માટે ફી જમા કરાવવા માટે થવો જોઈએ. નાણાની પ્રાપ્તિ પર, બેંક એક અનન્ય જર્નલ નંબર અને નાણાં એકત્રિત કરતી બેંકનો એક શાખા કોડ જારી કરશે. આ જર્નલ નંબર અને બ્રાન્ચ કોડ ઉમેદવારે ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન દરમિયાન ભરવાનો છે. જો ઉમેદવાર ખોટા ખાતામાં ફી જમા કરાવે તો NTPC જવાબદાર રહેશે નહીં.

ઑનલાઇન મોડમાં ચુકવણી:. ઉમેદવારો પાસે ફી ઓનલાઈન (નેટ બેંકિંગ / ડેબિટ કાર્ડ (ફક્ત રુપે ડેબિટ કાર્ડ્સ) / ક્રેડિટ કાર્ડ દ્વારા) ચૂકવવાનો વિકલ્પ પણ છે. ઓનલાઈન પેમેન્ટનો વિકલ્પ વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ હશે. ઉમેદવારે ઓનલાઈન અરજી માટે આગળ વધતા પહેલા ચુકવણી કરવી જરૂરી છે. સફળ ચુકવણી કર્યા પછી, ચલણ નંબર, બેંક સંદર્ભ નંબર, ચુકવણીની તારીખ વગેરે ઓનલાઈન અરજીમાં ભરવાની જરૂર છે.

કેવી રીતે અરજી કરવી:

એવા ઘણા ઉમેદવારો છે જેઓ આ પોસ્ટ્સ માટે અરજી કરવા માંગે છે. તેથી, અહીં અમે આ પોસ્ટ્સ માટે ઑનલાઇન અરજી કરવા માટે વિગતવાર પગલાં પ્રદાન કરી રહ્યા છીએ. ઉમેદવારો આ સરળ પગલાંઓ અનુસરીને આ પગલાંઓ માટે અરજી કરી શકે છે.

NTPC એક્ઝિક્યુટિવ ટ્રેઇની ભરતી માટે ઓનલાઇન અરજી કરવાનાં પગલાં:

 • NTPCની અધિકૃત વેબસાઇટની મુલાકાત લો.
 • રિક્રુટમેન્ટ ટેબ વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.
 • આપેલ પોસ્ટ્સ માટે ચાલુ – ચાલુ પર ક્લિક કરો..
 • ઓનલાઈન અરજી પર ક્લિક કરો.
 • નવા વપરાશકર્તા પર ક્લિક કરો અને તમારી જાતને નોંધણી કરો.
 • બધી જરૂરી વિગતો ભરો.
 • ફાઈનલ સબમિશન પર ક્લિક કરો.
 • એપ્લિકેશનની પ્રિન્ટ આઉટ લો.

પસંદગી પ્રક્રિયા:

 • ઓનલાઈન સિલેક્શન ટેસ્ટ
 • અંગત મુલાકાત

NTPC એક્ઝિક્યુટિવ ટ્રેઇની ભરતી માટેની મહત્વની તારીખો:

ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ભરવાની શરૂઆતની તારીખ 07.03.2022
ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 21.03.2022

NTPC એક્ઝિક્યુટિવ ટ્રેઇની ભરતી માટે મહત્વપૂર્ણ લિંક વિસ્તાર:

“તમામ ઉમેદવારો કૃપા કરીને ટિપ્પણી બોક્સમાં તમારી ટિપ્પણી મૂકો. જો ઉમેદવારોને આ પોસ્ટ અંગે કોઈ પ્રશ્ન હોય, તો કૃપા કરીને અમારી સાથે પૂછો. વધુ વિગતો માટે અમારી વેબસાઇટ સાથે સંપર્કમાં રહો (www.Jobriya.in).

Leave a Comment