ડો. અચંતા લક્ષ્મીપતિ પ્રાદેશિક આયુર્વેદ સંશોધન સંસ્થામાં લેબ એટેન્ડન્ટ માટે ભરતી 2022

સેન્ટ્રલ કાઉન્સિલ ફોર રિસર્ચ ઇન આયુર્વેદિક સાયન્સ (CCRAS) એ ભારત સરકારના આયુષ મંત્રાલય (આયુર્વેદ, યોગ અને પ્રાકૃતિક ચિકિત્સા, યુનાની, સિદ્ધ અને હોમિયોપેથી)ની એક સ્વાયત્ત સંસ્થા છે. આયુર્વેદ અને સોવા-રિગ્પા પદ્ધતિમાં વૈજ્ઞાાનિક રેખાઓ પર સંશોધનની રચના, સંકલન, વિકાસ અને પ્રોત્સાહન માટે તે ભારતમાં એક સર્વોચ્ચ સંસ્થા છે.

સત્તાવાર સરનામું:

સેન્ટ્રલ કાઉન્સિલ ફોર રિસર્ચ ઇન આયુર્વેદિક સાયન્સ જવાહર લાલ નેહરુ ભારતીય ચિકિત્સા અવમ હોમિયોપેથી અનુસંધાન ભવન નં.61-65, સંસ્થાકીય વિસ્તાર, સામે. ‘ડી’ બ્લોક, જનકપુરી, નવી દિલ્હી – 110058 (ભારત)
નવી દિલ્હી,
દિલ્હી
110058

ફોન: 91-011-28525852/83/97/31/01

ફેક્સ: 91-011-28520748/5959

Leave a Comment