ESIC સુરક્ષા અધિકારી અભ્યાસક્રમ 2022 SSO મેનેજર Gr.II પરીક્ષા પેટર્ન

ESIC સિક્યુરિટી ઓફિસર સિલેબસ 2022 બહાર પાડવામાં આવ્યો છે તમે ESIC મેનેજર જી.આર. II પરીક્ષા પેટર્ન 2022 નીચે આપેલ વિગતો દ્વારા ESIC SSO પરીક્ષા અભ્યાસક્રમ 2022 pdf ડાઉનલોડ કરો ESIC SSO/સુપ્રિટેન્ડેન્ટ પૂર્વ પરીક્ષા અભ્યાસક્રમ અને મુખ્ય પરીક્ષા પેટર્ન 2022 નીચે આપેલ છે.

ESIC સુરક્ષા અધિકારી અભ્યાસક્રમ 2022

ESIC સુરક્ષા અધિકારી અભ્યાસક્રમ

ESIC સુરક્ષા અધિકારીની ભરતી વિશે:

કર્મચારીઓનું રાજ્ય વીમા કોર્પોરેશન (ESIC) ની ભરતી અંગે તાજેતરમાં જાહેરાત કરી છે 93 પોસ્ટ્સ ના સામાજિક સુરક્ષા અધિકારી/મેનેજર Gr.II અને અધિક્ષક. આ ખાલી જગ્યાઓ ઉપર ઘણા લાયક ઉમેદવારોએ અરજી ફોર્મ ભર્યું છે. ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ 11.03.2022 થી શરૂ થયું અને તારીખ 12.04.2022 સુધી હાથ ધરવામાં આવ્યું. ઉમેદવારો નીચે આપેલ ભરતી વિશે વધુ વિગતો તપાસી શકે છે.

ESIC વિશે SSO સુરક્ષા અધિકારી પરીક્ષા:-

કમ્પ્યુટર આધારિત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા ઓનલાઈન મોડ દ્વારા લેવામાં આવશે. આ પરીક્ષા બે તબક્કાની પૂર્વ અને મુખ્ય પરીક્ષામાં લેવામાં આવશે. લેખિત પરીક્ષાની તારીખ ટૂંક સમયમાં ESIC ની અધિકૃત વેબસાઇટ પર પ્રદાન કરવામાં આવશે. પરીક્ષા વિશે વધુ વિગતો નીચે આપેલ છે.

પસંદગી પ્રક્રિયા:

 • પ્રારંભિક પરીક્ષા
 • મુખ્ય પરીક્ષા
 • કોમ્પ્યુટર કૌશલ્ય કસોટી અને વર્ણનાત્મક કસોટી

SSO સુરક્ષા અધિકારી પરીક્ષા પેટર્ન:

પરીક્ષા પેટર્ન નીચે મુજબ હશે:

 • પરીક્ષા ઓનલાઈન લેવામાં આવશે.
 • પરીક્ષા ઉદ્દેશ્ય પ્રકારની લેખિત હશે.
 • પરીક્ષા ત્રણ તબક્કામાં લેવામાં આવશે.

તબક્કો I – પ્રારંભિક પરીક્ષા

S. નં. કસોટીનું નામ (ઓબ્જેક્ટિવ ટેસ્ટ) Qs ની સંખ્યા. મહત્તમ ગુણ અવધિ સંસ્કરણ
1 અંગ્રેજી ભાષા 30 30 20 મિનિટ અંગ્રેજી
2 તર્ક ક્ષમતા 35 35 20 મિનિટ દ્વિભાષી
3 જથ્થાત્મક યોગ્યતા 35 35 20 મિનિટ દ્વિભાષી
કુલ 100 100

નૉૅધ:-

 1. તબક્કો-I પ્રકૃતિમાં લાયકાત ધરાવે છે અને માર્ક્સને અંતિમ મેરિટ માટે ગણવામાં આવશે નહીં.
 2. દરેક ખોટા જવાબ માટે, તે પ્રશ્નને સોંપેલ ગુણના ચોથા ભાગનું નકારાત્મક માર્કિંગ હશે.
 3. ઉમેદવારોને તબક્કા-2 માટે 1:10 ના ગુણોત્તરમાં એટલે કે ખાલી જગ્યાઓની સંખ્યા કરતા લગભગ 10 ગણી પસંદ કરવામાં આવશે.
  તબક્કો – I માં તેમના પ્રદર્શનના આધારે દરેક કેટેગરીમાં.
 4. જો પરીક્ષા એક કરતાં વધુ સત્રોમાં યોજવામાં આવે છે, તો વિવિધ સત્રોના સ્કોર્સને સમગ્ર સત્રોમાં ઉપયોગમાં લેવાતી વિવિધ ટેસ્ટ બેટરીના મુશ્કેલી સ્તરમાં થોડો તફાવત કરવા માટે પ્રમાણભૂત પ્રેક્ટિસને અનુસરીને સમાન કરવામાં આવશે.

તબક્કો II – મુખ્ય પરીક્ષા

S. નં. કસોટીનું નામ (ઓબ્જેક્ટિવ ટેસ્ટ) Qs ની સંખ્યા. મહત્તમ ગુણ અવધિ સંસ્કરણ
1 તર્ક / બુદ્ધિ 40 60 35 મિનિટ દ્વિભાષી
2 સામાન્ય/અર્થતંત્ર/નાણાકીય/વીમા જાગૃતિ 40 40 20 મિનિટ દ્વિભાષી
3 અંગ્રેજી ભાષા 30 40 30 મિનિટ અંગ્રેજી
જથ્થાત્મક યોગ્યતા 40 60 35 મિનિટ દ્વિભાષી
કુલ 150 200 02 કલાક

નૉૅધ:-

 1. તબક્કો – II માં મેળવેલા ગુણને અંતિમ પસંદગી માટે ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે.
 2. દરેક ખોટા જવાબ માટે, તે પ્રશ્નને સોંપેલ ગુણના ચોથા ભાગનું નકારાત્મક માર્કિંગ હશે.
 3. ઉમેદવારોને તબક્કો-III માટે 1:5 ના ગુણોત્તરમાં પસંદ કરવામાં આવશે એટલે કે તબક્કો – II માં તેમના પ્રદર્શનના આધારે દરેક શ્રેણીમાં ખાલી જગ્યાઓની સંખ્યા કરતાં લગભગ 5 ગણી.

તબક્કો III – કોમ્પ્યુટર કૌશલ્ય કસોટી અને વર્ણનાત્મક કસોટી

(a) કોમ્પ્યુટર સ્કીલ ટેસ્ટ (CST) – 50 ગુણ (30 મિનિટનો સમયગાળો) જેમાં નીચેના ત્રણ ભાગોનો સમાવેશ થાય છે: –

(i) 02 પાવર પોઈન્ટ સ્લાઈડ્સની તૈયારી – 10 ગુણ

(ii) ફોર્મેટિંગ સાથે એમએસ વર્ડ પર ટાઇપિંગ બાબત – 20 ગુણ

(iii) સૂત્રોના ઉપયોગ સાથે એમએસ એક્સેલ પર કોષ્ટકની તૈયારી – 20 ગુણ

(b) વર્ણનાત્મક પેપર – અંગ્રેજી ભાષા (પત્ર લેખન અને નિબંધ)

પ્રશ્નોની સંખ્યા મહત્તમ ગુણ અવધિ સંસ્કરણ
2 50 30 મિનિટ અંગ્રેજી

નૉૅધ:-

 1. PWD ઉમેદવારો કે જેઓ ટાઈપ કરવામાં અસમર્થ હોય તેમના કાર્યકારી જ્ઞાનનું મૂલ્યાંકન એક હોલ્ડિંગ દ્વારા કરવામાં આવશે
  50 માર્ક્સની ઑબ્જેક્ટિવ ટાઈપ કોમ્પ્યુટર ટેસ્ટ જેમાં 50 પ્રશ્નો હોય છે જેમાં કોઈ નેગેટિવ માર્કિંગ નથી.
 2. કોમ્પ્યુટર કૌશલ્ય કસોટી અને વર્ણનાત્મક પેપર પ્રકૃતિમાં ક્વોલિફાય થશે. મેળવેલ ગુણ હશે નહિ
  મેરિટ રેન્કિંગ માટે ગણવામાં આવે છે.

SSO સુરક્ષા અધિકારી પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ:-

અંગ્રેજી ભાષા:-

મુખ્યત્વે સમાનાર્થી, વિરોધી શબ્દો, વાક્યની ભૂલ, વાક્ય સુધારણા, ખાલી જગ્યાઓ ભરો, વાક્યની ગોઠવણી/શબ્દ ગોઠવણી, સમજણ અને ક્લોઝ ટેસ્ટ જેવા વિષયો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો આ ઉલ્લેખિત વિષયો વગેરેમાંથી કંઈપણ હોઈ શકે નહીં. સમજણ લાંબી હશે.

તર્ક :-

કોમ્પ્રિહેંશન રિઝનિંગ, વેન ડાયાગ્રામ્સ, નંબર સિરીઝ, કોડિંગ અને ડી-કોડિંગ, પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ ટેક્નિક, સ્ટેટમેન્ટ અને કન્ક્લુઝન પ્રકારના પ્રશ્નો, અંકગણિત રિઝનિંગ, એરિથમેટિકલ નંબર સિરીઝ, નોન-વર્બલ સિરીઝ, સિલોજિસ્ટિક રિઝનિંગ, સીટિંગ એરેન્જમેન્ટ્સ, ડિસિઝન મેકિંગ, ઇનપુટ અને પર ફોકસ કરો. આઉટપુટ, લોજિકલ રિઝનિંગ. નોન વર્બલ રિઝનિંગના પ્રશ્નો પરીક્ષામાં પૂછી શકે છે.

જથ્થાત્મક યોગ્યતા:

સરળીકરણ, સરેરાશ, ટકાવારી, સમય અને કાર્ય, ક્ષેત્રફળ, નફો અને નુકસાન, સરળ અને ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ, સમય અને ઝડપ, રોકાણ, HCF LCM, વયની સમસ્યા , બાર ગ્રાફ, સચિત્ર ગ્રાફ, પાઇ ચાર્ટમાંથી પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે. ઉમેદવારોએ ગણિત અને સરળીકરણની મૂળભૂત બાબતો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર છે.

સામાન્ય/અર્થતંત્ર/નાણાકીય/વીમા જાગૃતિ:

આ પ્રશ્ન વિભાગ મુજબ આરબીઆઈ સમાચાર, બેંકિંગ સમાચાર અને બેંકિંગ શરતો, સરકારી યોજનાઓના સમાચાર અને વર્તમાન બાબતોના અર્થતંત્ર અને નાણાકીય સમાચારમાંથી પૂછવામાં આવશે.

મહત્વપૂર્ણ લિંક વિસ્તાર

ઉમેદવારો તમારી ટિપ્પણીઓ ટિપ્પણી બોક્સમાં મૂકી શકે છે. કોઈપણ પ્રશ્ન અને ટિપ્પણીનું ખૂબ સ્વાગત કરવામાં આવશે. અમારી પેનલ તમારી ક્વેરી ઉકેલવાનો પ્રયત્ન કરશે.

Leave a Comment