હરિયાણા રોડવેઝ અંબાલા ભરતી 2022 ઓનલાઇન અરજી કરો 37 પોસ્ટ

પોસ્ટનું નામ: ITI એપ્રેન્ટિસ (મેકેનિક ડીઝલ, વેલ્ડર, અધ્યક્ષ, શીટ મીટલ, ટર્નર, COPA, સ્ટેનો હિન્દી, સુથાર) 37 જગ્યાઓ પર ખાલી જગ્યા.
ટૂંકી માહિતી: હરિયાણા રાજ્ય પરિવહન અંબાલાએ પ્રકાશિત કર્યું છે નવીનતમ સૂચના માટે હરિયાણા રોડવેઝ અંબાલા ભરતી ITI એપ્રેન્ટિસની 2022 (મેકેનિક ડીઝલ, વેલ્ડર, અધ્યક્ષ, શીટ મીટલ, ટર્નર, COPA, સ્ટેનો હિન્દી, સુથાર) 37 જગ્યાઓ પર ખાલી જગ્યા. જે ઉમેદવારો હરિયાણા રોડવેઝમાં રસ ધરાવે છે અંબાલા એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2022 અધિકૃત વેબસાઇટ apprenticeshipindia.org દ્વારા હરિયાણા રોડવેઝ અંબાલા જોબ્સ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે 1 માર્ચ 2022 થી 11 માર્ચ 2022.

હરિયાણા રોડવેઝ અંબાલા જોબ્સ નોટિફિકેશન 2022 – ઓનલાઈન એપ્રેન્ટિસ 37 પોસ્ટ માટે અરજી કરો

હરિયાણા રોડવેઝ એપ્રેન્ટિસ હરિયાણા રોડવેઝ અંબાલા 2022 માં ITI એપ્રેન્ટિસ (COPA, ઇલેક્ટ્રિશિયન, કાર્પેન્ટર, મેક (મોટર વ્હીકલ), ટર્નર, મિકેનિક ડીઝલ, ફિટર, શીટ મેટલ વર્કર) ની જગ્યાઓ માટે સૂચના. જે ઉમેદવારો હરિયાણા રોડવેઝ અંબાલામાં રસ ધરાવતા હોય તે એપ્રેન્ટિસ 022 ને અનુસરો. ઑફિસ જનરલ મેનેજર હરિયાણા રોડવેઝ અંબાલાની ખાલી જગ્યા અને તમામ પાત્રતા માપદંડો પૂર્ણ કર્યા પહેલા સૂચના વાંચી શકે છે હરિયાણા રોડવેઝ અંબાલામાં ITI એપ્રેન્ટિસ ઓનલાઇન અરજી કરો

. નીચે સત્તાવાર સૂચનાનું સંક્ષિપ્ત વર્ણન છે. હરિયાણા રોડવેઝ અંબાલા એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2022 ની અન્ય વિગતો, હરિયાણા રોડવેઝ અંબાલા એપ્રેન્ટિસ નોકરીઓ 2022, HARTRANS અંબાલા ભરતી 2022, હરિયાણા રોડવેઝ અંબાલા ભારતી 2022, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને કેવી રીતે અરજી કરવી તે નીચે આપેલ છે.

હરિયાણા રોડવેઝ સ્ટેટ ટ્રાન્સપોર્ટ અંબાલા ભરતી 2022

હરિયાણા રોડવેઝ અંબાલા ખાલી જગ્યા સૂચના વિગતો

પાત્રતા

  • ઉમેદવારો પાસ હોવા જોઈએ ITI સાથે 10મું વર્ગ અથવા માન્ય બોર્ડ / યુનિવર્સિટી / સંસ્થામાંથી સમકક્ષ.

મહત્વની તારીખ

  • ઓનલાઈન અરજી કરવાની શરૂઆતની તારીખ: 1 માર્ચ 2022.
  • ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 11 માર્ચ 2022.

અરજી ફી

  • કોઈ અરજી ફી જરૂરી નથી.

પગારની વિગતો

  • હરિયાણા રોડવેઝ ITI એપ્રેન્ટિસ (મેકેનિક ડીઝલ, વેલ્ડર, અધ્યક્ષ, શીટ મીટલ, ટર્નર, COPA, સ્ટેનો હિન્દી, સુથાર) પોસ્ટ પગાર રૂ. 5000 – 9700/- પ્રતિ મહિને.

ઉંમર મર્યાદા

  • ન્યૂનતમ ઉંમર: 14 વર્ષ.
  • મહત્તમ ઉંમર: 30 વર્ષ.

પસંદગી પ્રક્રિયા

કેવી રીતે અરજી કરવી

  • અરજી કરવાની રીત: દ્વારા ઓનલાઈન.
  • નોકરીનું સ્થાન: અંબાલા (હરિયાણા).

હરિયાણા રોડવેઝ એપ્રેન્ટિસની ખાલી જગ્યાની વિગતો કુલ: 37 જગ્યાઓ
રસ ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરતા પહેલા સંપૂર્ણ સૂચના વાંચી શકે છે

Leave a Comment