આગ્રા યુનિવર્સિટી પરીક્ષા ફોર્મ 2022 હવે ખાનગી નિયમિત પરીક્ષા ફોર્મ લાગુ કરો

આગ્રા યુનિવર્સિટી પરીક્ષા ફોર્મ 2022 DBRAU આગ્રા પરીક્ષા ફોર્મ આગ્રા યુનિવર્સિટી ખાનગી અને નિયમિત પરીક્ષા ફોર્મ 2021 – 2022 સત્રની શરૂઆત ભીમ રાવ આંબેડકર યુનિવર્સિટીના ડૉ યુજી અને પીજી ઓનલાઈન પરીક્ષા ફોર્મ આગરા યુનિવર્સિટી પરીક્ષા ફોર્મ 2022

DBRAU પરીક્ષા ફોર્મ 2022 ભરો (પ્રારંભ થયેલ) @dbrau.org.in LLB/BALLB/B.Ed પરીક્ષાઓ માટે આગ્રા યુનિવર્સિટીનું પરીક્ષા ફોર્મ DBRAU વાર્ષિક/સેમ/મેડિકલ પરીક્ષા ફોર્મ 2022 ભરવા માટેની સીધી લિંક DBRAU પરીક્ષા 2022 માટે મહત્વની તારીખો, ફી, પરીક્ષા કેન્દ્ર તપાસો

આગ્રા યુનિવર્સિટી પરીક્ષા ફોર્મ 2022

આગ્રા યુનિવર્સિટી પરીક્ષા ફોર્મ

10 માર્ચ 2022 ના રોજના નવીનતમ અપડેટ્સ :- ભીમરાવ આંબેડકર આગ્રા યુનિવર્સિટી દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ ડૉ નિયમિત અને ખાનગી પરીક્ષા ફોર્મ 2022ની તારીખ લંબાવવા અંગેની સૂચના @dbrau.org.in અને અન્ય અભ્યાસક્રમોની પરીક્ષાનું ફોર્મ. વિદ્યાર્થીઓ નીચે આપેલ લિંક પરથી વિગતવાર માહિતી ચકાસી શકે છે અને કોષ્ટકમાં આપેલ લિંક દ્વારા તેમનું ફોર્મ ભરી શકે છે..

નિયમિત અને ખાનગી પરીક્ષા ફોર્મ 2022ની તારીખ લંબાવો – 10 માર્ચ 2022

NEP નોંધણી ફોર્મ 2020 (UG1) સંબંધિત સૂચના – 09 માર્ચ 2022

મુખ્ય પરીક્ષા 2021-22 (NEP કોર્સ) સંબંધિત સૂચના – 03 માર્ચ 2022

B.Ed સેકન્ડ યર બેક પેપર/સુધારણા રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ અંગેની સૂચના – 03 માર્ચ 2022

મુખ્ય પરીક્ષા ફોર્મ (NEP-2020) 2021-22 સંબંધિત સૂચના – 27 ફેબ્રુઆરી 2022

મુખ્ય પરીક્ષા (BA/BSC/BCOM) 2021-22 (NEP) સંબંધિત સૂચના – 17 ફેબ્રુઆરી 2022

સેમેસ્ટર પરીક્ષા અંગે સૂચના – 03 ફેબ્રુઆરી 2022

BA/ B.Sc/ B.Com પ્રથમ સેમેસ્ટર પરીક્ષા 2022 અંગેની સૂચના – 29 જાન્યુઆરી 2022

ડૉ. ભીમ રાવ આંબેડકર યુનિવર્સિટી વિશે:-

ડૉ. ભીમ રાવ આંબેડકર યુનિવર્સિટી, જે અગાઉ આગ્રા યુનિવર્સિટી હતી, તે ઉત્તર પ્રદેશની સૌથી જૂની સંસ્થાઓમાંની એક છે, જે ઐતિહાસિક શહેર આગ્રામાં આવેલી છે. ધ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ એન્જિનિયરિંગ એન્ડ ટેક્નોલોજી ખંડેરી, આગ્રા (IET Khandari, Agra), આગ્રા શહેરમાં આવેલા ખંડેરી કેમ્પસમાં આવેલી, યુનિવર્સિટીની એન્જિનિયરિંગ સંસ્થા છે. તેની સ્થાપના 1998 માં કરવામાં આવી હતી. ધ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ એન્જિનિયરિંગ એન્ડ ટેક્નોલોજી ખંડેરી, આગ્રા (IET Khandari, Agra), એ ડૉ. બી.આર. આંબેડકર યુનિવર્સિટી, આગ્રા (અગાઉની આગ્રા યુનિવર્સિટી) ની પ્રતિષ્ઠિત અને પ્રખ્યાત એન્જિનિયરિંગ સંસ્થા છે, જે ખંડેરી કેમ્પસ, આગ્રા ખાતે આવેલી છે. ઉત્તર પ્રદેશ.

ડીબીઆરએ યુનિવર્સિટી દ્વારા ઓફર કરાયેલા અભ્યાસક્રમો:

આગ્રા યુનિવર્સિટી અંડર ગ્રેજ્યુએટ અને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ કોર્સના વિવિધ અભ્યાસક્રમો ઓફર કરે છે.

 • બી.એ
 • બી.કોમ
 • બી.એસસી
 • એમ.એ
 • એમ.કોમ
 • M.Sc વગેરે.

યુજી પરીક્ષા

સારા સમાચાર ! હવે વિદ્યાર્થીઓ સત્ર 2021 – 2022 માટે ખાનગી પરીક્ષા ફોર્મ ભરી શકે છે. હવે માત્ર આર્ટસ અને કોમર્સ માટે UG 1લા વર્ષના ફોર્મ ઉપલબ્ધ છે. પોસ્ટ-ગ્રેજ્યુએટ માટેના ફોર્મ ટૂંક સમયમાં ઉપલબ્ધ થશે….અમારી સાથે સંપર્કમાં રહો……..

 • વ્યક્તિગત વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પરીક્ષા ફોર્મ ભરવા માટે જરૂરી નિર્દેશો. વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા ફોર્મ ભરે છે તે પૂર્વદર્શન અવશ્ય વાંચો
 • સ્ટુડન્ટ વિદ્યાર્થીઓ/વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા ફોર્મ ભરવા માટે પહેલા ઉપર આપેલા પીડીએફ ફોર્મ પર ક્લિક કરીને તમારા નિર્દેશકને અવશ્ય વાંચો. આ અંતર્ગત સ્નાતક પાઠયક્રમના વિષય અને પ્રશ્નોના પત્રોની પસંદગીના નિર્દેશનમાં વિસ્તૃત માહિતી આપવામાં આવી છે.
 • બી એ./બી. કોમ પ્રથમ વર્ષ માટે પરીક્ષા માટે અરજી ફોર્મમાં વિદ્યાર્થી/વિદ્યાર્થી નામ સૂચનાઓ જેમ – વિદ્યાર્થી/છાત્રાનું નામ,ફોટો, કોર્સ નામ, પિતાનું નામ, માતા નામ, જન્મ તારીખ અર્ધકક્ષા વગેરે વિગતો સાવચેતીપૂર્વક ભરો. વિદ્યાર્થી/છાત્રાઓ દ્વારા બી.એ/ બી.કોમ કોર્સો પ્રથમ વર્ષમાં કોઈ ત્રણ/ગ્રુપ પસંદ કરી શકાય છે.
 • સીટર 2021-2022ના બી એ ભાગ બંનેમાં ચારમાંથી કોઈ ત્રણ લેખ પસંદ કરવામાં આવશે. અતઃ પૂર્વ વર્ષ માટે ચાર લખમાંથી કોઈ એક વિષય કાઢી નાખો. એ પ્રકાર, બી. કોમ. ભાગના દરેક ગ્રુપમાં પૂર્વ વર્ષની ભક્તિ બે પ્રશ્નપત્રો ફરજિયાત છે.
 • સીટર 2021-2022 બી એ ભાગ ત્રણમાં ચાર ભાગમાંથી કોઈ પણ બે ભાગ પસંદ કરશે. અતઃ પૂર્વ વર્ષ કે ચાર લખમાંથી કોઈ બે વિષય કાઢી નાખો. બી કોમ. ભાગ ત્રણ ગ્રુપ Aના બે પ્રશ્નો પત્રો ફરજિયાત છે, ગ્રુપ B માં તીસરા પ્રશ્ન પત્ર ફરજીયાત છે અને ચોથે પ્રશ્ન પત્રમાં બે વિકલ્પોમાંથી એક જવાનું છે જ્યારે ગ્રુપ C માં પાંચ વૈકલ્પિક યુગ્મોમાંથી બંને પ્રશ્નો પત્રો એક યુગ્મ(दोहो) પ્રશ્ન પત્ર) નીકળશે. આ પ્રકારે, બી. કોમ ભાગ ત્રણના કુલ 6 પ્રશ્નો પત્ર પસંદ કરશે.
 • વિદ્યાર્થી/છાત્રા પ્રાઈવેટ સ્ટુડન્ટ કે બટનથી તમારો મોબાઈલ નંબર અને જન્મ તારીખ ભરેલ ફોર્મની ડુપ્લિકેટ પાસ કરી શકો છો. વિદ્યાર્થી/છાત્રાનું જો નેટવર્ક અથવા કિન્હી પણ કારણથી ફોર્મ અધૂરા રહી ગયું છે તેમ છતાં ફીસ ચૂકવતી નથી, તો તમે પ્રાઈવેટ સ્ટુડન્ટના બટન પર ક્લિક કરો અને નિશ્ચિત સ્થાન પર તમારા મોબાઈલ નંબર પર તમે જન્મ તારીખ ભરો, ફરીથી ખોલી શકો છો, ચૂકવણી કરી શકો છો અને ફોર્મની પ્રિન્ટ નીકળી શકો છો.

પીજી પરીક્ષા

સ્નાતક અભ્યાસક્રમો વ્યક્તિગત વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પરીક્ષા ફોર્મ ભરવા માટે જરૂરી નિર્દેશો શું છે. નીચેના નિર્દેશો જરૂરી છે. ઇન્દ્રિય અવહેન વાંચો

 1. વિદ્યાર્થી પરીક્ષા ફોર્મ ભરે પહેલા ઉપર આપેલ PDF ફોર્મ પર ક્લિક કરીને તમારા નિર્દેશકને અવશ્ય વાંચો. સ્નાતક અભ્યાસક્રમો કે વ્યક્તિગત પરીક્ષાર્થી પ્રાયોગિક વિદ્યાર્થીઓને છોડી દે છે, પરંતુ સૈદ્ધાંતિક વિદ્યાર્થીઓ પસંદ કરી શકે છે. M0A0 કોર્સનો વિદ્યાર્થી/છાત્રા (1) હિન્દી, (2) અંગ્રજી, (3) संस्कृत (4) ઉર્દૂ (5) અર્થશાસ્ત્ર (6) સમાજ શાસ્ત્ર (7) વિજ્ઞાન (8) ઇતિહાસ (9) પ્રાચીન ઇતિહાસ (10) દર્શન શાસ્ત્ર (11) गणित में से विषय चुन सकते हैं। આ સીટર 2021-2022 થી સ્નાતક પૂર્વે નવા અભ્યાસક્રમો એમ0એ0 (અર્ધ) (ઇતિહાસ, મનોવિજ્ઞાન, અર્થશાસ્ત્ર, રાજકારણ, સમાજશાસ્ત્ર), એમ0એ0/એમ0એસસી0 (ગણિત) (પૂર્વ) જ્યારે એમ. પર પરીક્ષા અરજી ફોર્મમાં પ્રશ્નપત્રો પસંદ કરો અને તદ્દે પરીક્ષામાં ઉપયોગી થશે. નોંધ વર્તમાન તારીખ 2021-2022 માં એમ0એ0 (પૂર્વાદ્ધ) માં ઉપરોક્ત માટે વધારાના છત્રમાં વિદ્યાર્થી/છાત્રાયણ પરીક્ષા અરજી ફોર્મ વિગત વર્ષ 2021-2022 કોર્સ અને પ્રશ્નોપત્રોની રચનાઓ અનુસાર ભરેગં અને સંબંધિત પરીક્ષામાં ઉપયોગ થાય છે. આ પ્રકાર, પરીક્ષા 2021-2022 માં એમ0એસસી0/એમ0એ0 (પૂર્વાદ્ધ) (ગણિત) કે વિદ્યાર્થી/છાત્રાઓ સિવાય અન્ય મુશ્કેલીઓમાં એમ0એસસી0ના વિદ્યાર્થી/છાત્રાયણ પૂર્વ વર્ષ 2021-2022 ની ભ્રષ્ટિ ફોર્મ ભરે જવાના પ્રશ્નપત્રો પસંદ કરો સંબંધિત પરીક્ષામાં ઉપયોગી થશે. M0A0/m0काम0 (ઉત્તરાર્ધ) કે વિદ્યાર્થી/છાત્રાયણ ફરીથી પરીક્ષાના વિદ્યાર્થી/છાત્રાયણ વિગત વર્ષ 2021-2022ના અભ્યાસક્રમો અને પ્રશ્નપત્રોની સંરચના અનુસાર પરીક્ષા અરજી ફોર્મમાં પ્રશ્નોપત્રો પસંદ કરો અને તદ્દે મુજબ પરીક્ષા સુધી પહોંચવામાં આવશે. ઉપરમાં સ્નાતક અનુસ્નાતક પાઠયક્રમ માટે પ્રશ્નોપત્રો પસંદ કરવા માટે નિર્દેશકોમાં વિસ્તૃત માહિતી આપવામાં આવે છે.
 2. ઍમ૦, ઍમ૦ કામ વગેરે (પૂર્વાદ્ધ) માટે પરીક્ષા અરજી ફોર્મમાં વિદ્યાર્થી/વિદ્યાર્થીની નામ સૂચનાઓ જેમ – વિદ્યાર્થી/છાત્રાનું નામ,ફોટો, અભ્યાસક્રમનું નામ, ગણતરી (યદિ યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થી/છાત્રા), કા પિતાનું નામ, માતાનું નામ, જન્મ તારીખ, अर्हक वर्गों आदि का विवरण सावधानीपूर्वक भरें ।
 3. વ્યક્તિગત વિદ્યાર્થી/છાત્રા “પ્રાઇવેટ સ્ટુડન્ટ” કે બટનથી તમારો મોબાઇલ અને નંબર જન્મ તારીખ ભરે છે ફોર્મની ડુપ્લિકેટ કૉપિ શોધી શકો છો. વિદ્યાર્થી/છાત્રાનું જો નેટવર્ક અથવા કિન્હી પણ કારણથી ફોર્મ અધૂરા રહી ગયું છે તેમ છતાં ફીસ ચૂકવતી નથી, તો તમે પ્રાઈવેટ સ્ટુડન્ટના બટન પર ક્લિક કરો અને નિશ્ચિત સ્થાન પર તમારા મોબાઈલ નંબર પર તમે જન્મ તારીખ ભરો, ફરીથી ખોલી શકો છો, ચૂકવણી કરી શકો છો અને ફોર્મની પ્રિન્ટ કાઢી શકો છો.

આગ્રા યુનિવર્સિટી પરીક્ષા ફોર્મ 2021 – 2022

મુખ્ય પરીક્ષા ફોર્મ 2021-22 (NEP કોર્સ)

પરીક્ષા ફોર્મની શરૂઆતની તારીખ 02 માર્ચ 2022
પરીક્ષા ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 15 માર્ચ 2022 (વિસ્તૃત)
વિગતવાર સૂચના અહીં તપાસો

BA/ B.Sc/ B.Com 1લા સેમેસ્ટરની પરીક્ષા 2021-22

પરીક્ષા ફોર્મની શરૂઆતની તારીખ 18 ફેબ્રુઆરી 2022
પરીક્ષા ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 15 માર્ચ 2022 (વિસ્તૃત)
વિગતવાર સૂચના અહીં તપાસો

LLB અને BALLB બેક પેપર પરીક્ષા 2021 માટે આગ્રા યુનિવર્સિટી પરીક્ષા ફોર્મ

પરીક્ષા ફોર્મની શરૂઆતની તારીખ 27 જાન્યુઆરી 2022
પરીક્ષા ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 04 ફેબ્રુઆરી 2022
વિગતવાર સૂચના અહીં ક્લિક કરો

ઓડ સેમેસ્ટર 2021 માટે આગ્રા યુનિવર્સિટી પરીક્ષા ફોર્મ

પરીક્ષા ફોર્મની શરૂઆતની તારીખ 21 ડિસેમ્બર 2021
પરીક્ષા ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 20 જાન્યુઆરી 2022 04 ફેબ્રુઆરી 2022
વિગતવાર સૂચના અહીં ક્લિક કરો

તકનીકી સપોર્ટ માટે કૃપા કરીને સંપર્ક કરો: +919670681096, 8126975991 અને અમને ઇમેઇલ કરો:[email protected]

કંટ્રોલર ઓફિસ હેલ્પલાઇન નંબર માટે: 9457688813

ઉમેદવારો કૃપા કરીને અમારી સાથે સંપર્ક રાખો. આગ્રા યુનિવર્સિટીના પરીક્ષાના ફોર્મ ઉમેદવારોને લગતી કોઈપણ વધુ ક્વેરી માટે કૃપા કરીને કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરો. વધુ વિગતો માટે ઉમેદવારો મુલાકાત લો https://www.jobriya.in

FAQ (વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો)

ભરવાની છેલ્લી તારીખ શું છે મુખ્ય પરીક્ષા 2021-22 ફોર્મ (NEP કોર્સ)?

15 માર્ચ 2022.

હું ડૉ. ભીમ રાવ આંબેડકર યુનિવર્સિટી (આગ્રા) માં પરીક્ષાનું ફોર્મ કેવી રીતે ભરી શકું?

તમે યુનિવર્સિટીની અધિકૃત લિંક “ની મુલાકાત લઈને તમારી પરીક્ષા ભરી શકો છો.www.dbrau.org.inઅથવા તમે અમારી પોસ્ટમાં ઉપર આપેલ સીધી લિંક દ્વારા પણ ભરી શકો છો.

BA/B.Sc/B.Com 1લા સેમેસ્ટરની પરીક્ષાનું ફોર્મ 2021-22 ભરવાની છેલ્લી તારીખ શું છે?

15 માર્ચ 2022.

Leave a Comment