મુંબઈ યુનિવર્સિટી DDE પરિણામ 2022 (આઉટ) BA B.Com B.Sc પરિણામ

મુંબઈ યુનિવર્સિટી DDE પરિણામ 2022 (જાહેર) મુંબઈ યુનિવર્સિટી અંતર શિક્ષણ (DDE) પરિણામો 2022 www.mu.ac.in હેઠળ બહાર પાડવામાં આવ્યા

FY SY TY UG PG અભ્યાસક્રમો માટે મુંબઈ યુનિવર્સિટી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ ડિસ્ટન્સ એન્ડ ઓપન લર્નિંગ પરિણામ 2022 પરિણામ IDOL BA B.Com B.Sc MA M.Com MCA પરિણામ મુંબઈ યુનિવર્સિટી ડિસ્ટન્સ એજ્યુકેશન પરિણામો મુંબઈ યુનિવર્સિટી DDE વાર્ષિક પરીક્ષાનું પરિણામ 2021 – 2022

મુંબઈ યુનિવર્સિટી DDE પરિણામ 2022

મુંબઈ યુનિવર્સિટી DDE પરિણામ 2022

09 માર્ચ 2022 ના રોજના નવીનતમ અપડેટ્સ :- મુંબઈ યુનિવર્સિટીએ જાહેર કર્યું છે FYBCom. CBCS – જાન્યુઆરી – સેમેસ્ટર II શિયાળુ સત્ર 2021 માં આયોજિત પરિણામ અને અન્ય વિવિધ UG PG કોર્સની પરીક્ષાનું પરિણામ. વિદ્યાર્થીઓ નીચે આપેલ લિંક દ્વારા તેમના UG PG કોર્સની પરીક્ષાનું પરિણામ ચકાસી શકે છે...

મુંબઈ યુનિવર્સિટી વિશે:-

મુંબઈ યુનિવર્સિટી (અગાઉ બોમ્બે યુનિવર્સિટી તરીકે ઓળખાતી) એ ભારતની સૌથી જૂની અને અગ્રણી યુનિવર્સિટીઓમાંની એક છે. 18મી જુલાઈ, 1857ના રોજ સ્થપાયેલી, તે ભારતની પ્રથમ ત્રણ યુનિવર્સિટીઓમાંની એક છે, અન્ય કલકત્તા અને મદ્રાસ યુનિવર્સિટીઓ છે. તે UGC દ્વારા આપવામાં આવેલ શ્રેષ્ઠતા પુરસ્કાર માટે સંભવિત સાથેની યુનિવર્સિટી છે. યુનિવર્સિટીને NAAC દ્વારા ‘A’ ગ્રેડ સાથે ફરીથી માન્યતા આપવામાં આવી છે.

MU IDOL વિશે:-

યુનિવર્સિટીએ 24મી માર્ચ 1971ના રોજ તેના પત્રવ્યવહાર શિક્ષણની શરૂઆત કરી. તે “પત્રવ્યવહાર કાર્યક્રમોના નિયામક” તરીકે જાણીતી હતી. વર્ષ 1985માં તેને “ડાયરેક્ટોરેટ ઓફ ડિસ્ટન્સ એજ્યુકેશન” તરીકે અપગ્રેડ કરવામાં આવ્યું હતું જે આગળ 1993માં “ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઑફ ડિસ્ટન્સ એજ્યુકેશન” (IDE) તરીકે અપગ્રેડ કરવામાં આવ્યું હતું. શૈક્ષણિક વર્ષ 2008-09માં “ધ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ ડિસ્ટન્સ એજ્યુકેશન”નું નામ હવે “ઈન્સ્ટિટ્યુટ ઑફ ડિસ્ટન્સ એન્ડ ઓપન લર્નિંગ” (આઈડીઓએલ) રાખવામાં આવ્યું છે. તેની શરૂઆતથી જ IDOL માનવ સંસાધન વિકાસને ઉચ્ચ પ્રાથમિકતા આપે છે.

મુંબઈ યુનિવર્સિટી ડિસ્ટન્સ એજ્યુકેશનના પરિણામો વિશે:-

મુંબઈ યુનિવર્સિટી ઓફ ડિસ્ટન્સ એન્ડ ઓપન લર્નિંગ સંસ્થા આર્ટસ એન્ડ સાયન્સ ફેકલ્ટી, કોમર્સ અને મેનેજમેન્ટ ફેકલ્ટી અને સાયન્સ ફેકલ્ટી હેઠળ વિવિધ UG PG કોર્સ માટે વાર્ષિક/વાર્ષિક પરીક્ષાઓનું આયોજન કરે છે. આ પરીક્ષાઓનું પરિણામ વેબસાઈટ પર મૂકવામાં આવશે (www.mu.ac.in/portal/distance-open-learning). જ્યારે મુંબઈ યુનિવર્સિટી દ્વારા જાહેર કરવામાં આવશે ત્યારે તમામ વિદ્યાર્થીઓ તેમના મુંબઈ યુનિવર્સિટીના ડિસ્ટન્સ એજ્યુકેશનના પરિણામો ચકાસી શકશે.

યુનિવર્સિટી આર્ટસ ફેકલ્ટી, કોમર્સ અને મેનેજમેન્ટ ફેકલ્ટી અને સાયન્સ ફેકલ્ટી જેવી વિવિધ ફેકલ્ટી ચલાવે છે. BA, B.Com, B.Sc માટેની પરીક્ષાઓ UG અભ્યાસક્રમો હેઠળ અને PG અભ્યાસક્રમો હેઠળ MA, M.Com, PGDFM, PGDFORM, M.Sc અને MCA આયોજિત કરે છે.

મુંબઈ યુનિવર્સિટી DDE વાર્ષિક/સેમેસ્ટર પરિણામ 2022

યુનિવર્સિટીએ 2021 – 2022 ના સત્ર માટે પરીક્ષાનું પરિણામ બહાર પાડ્યું છે. બધા ઉમેદવારો તેમના સંબંધિત પરિણામ નીચે તપાસી શકે છે અને પરીક્ષાના વધુ નવા નવીનતમ અપડેટ્સ માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહી શકે છે.

ઉમેદવારો કૃપા કરીને ટિપ્પણી બોક્સમાં તમારી ટિપ્પણી મૂકો. જો ઉમેદવારોને મુંબઈ યુનિવર્સિટી ડિસ્ટન્સ એજ્યુકેશન અંગે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો ઉમેદવારો કૃપા કરીને અમારી સાથે પૂછો. વધુ વિગતો માટે કૃપા કરીને મુલાકાત લો www.Jobriya.in

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો (FAQs)

મુંબઈ યુનિવર્સિટી DDE ક્યારે UG PG પરીક્ષાનું પરિણામ 2022 જાહેર કરશે?

યુનિવર્સિટીએ વિવિધ અભ્યાસક્રમોની પરીક્ષાના પરિણામો જાહેર કર્યા છે. કોઈપણ ચોક્કસ પરિણામ તપાસવા માટે, તમે યુનિવર્સિટીની અધિકૃત વેબસાઈટ પર જઈ શકો છો અથવા તમે અમારી પોસ્ટ પરથી પણ જોઈ શકો છો.

મુંબઈ યુનિવર્સિટી DDE વાર્ષિક/સેમેસ્ટર પરીક્ષાનું પરિણામ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું?

પગલું – 1. યુનિવર્સિટીની અધિકૃત વેબસાઇટની મુલાકાત લો “www.old.mu.ac.in
પગલું – 2. ” પર ક્લિક કરોડિસ્ટન્સ એન્ડ ઓપન લર્નિંગ વિકલ્પ” જે યુનિવર્સિટી હોમ પેજની ટોચ પર હાજર છે.
પગલું – 3. તે પછી “પર ક્લિક કરોપરિણામો” વિકલ્પ.
પગલું – 4. પછી તમે તમારા અભ્યાસક્રમ મુજબ તમારું પરિણામ ચકાસી શકો છો.

Leave a Comment