મુંબઈ યુનિવર્સિટી એડમિટ કાર્ડ 2022 mu.ac.in નિયમિત/ખાનગી હોલ ટિકિટ

મુંબઈ યુનિવર્સિટી એડમિટ કાર્ડ 2022 ડાઉનલોડ કરો મુંબઈ યુનિવર્સિટી પરીક્ષા હોલ ટિકિટ/ કૉલ લેટર 2022 વિદ્યાર્થી મુજબ મુંબઈ યુનિવર્સિટી નિયમિત/ ખાનગી પરીક્ષા હોલ ટિકિટ 2022 www.Mumbai University Time Table પરથી ડાઉનલોડ કરો

મુંબઈ યુનિવર્સિટી DDE પરીક્ષા હોલ ટિકિટ/કોલ લેટર 2022 BA B.Com B.Sc MA M.Sc M.Com ભાગ 1 2 3 એડમિટ કાર્ડ્સ 2021 પરીક્ષાની તારીખ તપાસો મુંબઈ યુનિવર્સિટી સેમેસ્ટર પરીક્ષા એડમિટ કાર્ડ/ હોલ ટિકિટ 2022 માટે એડમિટ કાર્ડ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું

મુંબઈ યુનિવર્સિટી એડમિટ કાર્ડ 2022

મુંબઈ યુનિવર્સિટી એડમિટ કાર્ડ 2022

08 માર્ચ 2022 ના રોજ નવીનતમ અપડેટ :- મુંબઈ યુનિવર્સિટીએ સત્ર 2021 માટે વિવિધ UG PG અભ્યાસક્રમો માટેની હોલ ટિકિટ અપલોડ કરી છે. વિદ્યાર્થીઓ તેને નીચે આપેલી લિંક પરથી ડાઉનલોડ કરી શકે છે…

મુંબઈ યુનિવર્સિટી વિશે:-

આ યુનિવર્સિટીની રૂપરેખા તેના કાર્યના 161 વર્ષોમાં સમાજના બૌદ્ધિક અને નૈતિક પાવરહાઉસ તરીકે તેની અનેક ગણી સિદ્ધિઓને પ્રમાણિત કરે છે. સામાજિક મૂલ્યો અને તકોના સતત વધી રહેલા ભારને ઉત્સાહપૂર્વક ઉઠાવીને યુનિવર્સિટીએ હંમેશા સામાન્ય રીતે દેશને અને ખાસ કરીને મુંબઈ શહેરને પોતાનું સર્વશ્રેષ્ઠ આપ્યું છે. શરૂઆતમાં, યુનિવર્સિટીએ અંડરગ્રેજ્યુએટ સ્તરે શિક્ષણને નિયંત્રિત કરવા અને પરીક્ષાઓ યોજવા પર તેના પ્રયત્નો કેન્દ્રિત કર્યા.

મુંબઈ યુનિવર્સિટીની પરીક્ષા વિશે:-

મુંબઈ યુનિવર્સિટી નિયમિત વિદ્યાર્થીઓ અને સંવાદદાતા વિદ્યાર્થીઓ (અંતર શિક્ષણ) બંને માટે પરીક્ષાનું આયોજન કરે છે. યુનિવર્સિટીની મુખ્ય પરીક્ષા સામાન્ય રીતે મહિનામાં લેવામાં આવે છે માર્ચ અને એપ્રિલ. મહિનામાં યોજાયેલી ઓડ અને ઈવન સેમેસ્ટર પરીક્ષા નવેમ્બર-ડિસેમ્બર અને એપ્રિલ-મે આદરપૂર્વક. પરંતુ તે યુનિવર્સિટી દ્વારા બદલી શકાય છે.

મુંબઈ યુનિવર્સિટી એડમિટ કાર્ડ વિશે:-

બધા વિદ્યાર્થીઓ તેમની MU IDOL અને નિયમિત પરીક્ષાની હોલ ટિકિટ ડાઉનલોડ કરી શકે છે. ઉમેદવારો તેમની B.Com B.Sc BA MA M.Com M.Sc સેમેસ્ટર હોલ ટિકિટ ડાઉનલોડ કરી શકે છે. અહીં અમે તમને ડિસ્ટન્સ લર્નિંગ એજ્યુકેશન અને નિયમિત અભ્યાસક્રમો બંને માટે અપડેટ કરીએ છીએ. MU એ કેટલાક અંડર ગ્રેજ્યુએટ અને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ કોર્સ માટે એડમિટ કાર્ડ બહાર પાડ્યા છે. બાકીના અભ્યાસક્રમોના એડમિટ કાર્ડ ટૂંક સમયમાં યુનિવર્સિટી દ્વારા બહાર પાડવામાં આવશે. તમામ વિદ્યાર્થીઓને નવીનતમ અપડેટ્સ માટે અમારી વેબસાઇટની મુલાકાત લેતા રહેવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.

મુંબઈ યુનિવર્સિટીનું લેટેસ્ટ એડમિટ કાર્ડ

તાજેતરનું જાહેર કરેલ પરીક્ષા પ્રવેશ કાર્ડ ડાઉનલોડ લિંક
એન્જિનિયરિંગ હોલટિકેટ (સેમ 2)(સીબીએસજીએસથી જૂની)(અપડેટેડ)
બીજો અર્ધ 2021
(વિદ્યાર્થી મુજબની)
એન્જિનિયરિંગ હોલટિકેટ્સ (સેમ 2)(CBSGS) સેકન્ડ હાફ 2021 (વિદ્યાર્થી મુજબની)
એન્જિનિયરિંગ હોલટિકેટ્સ (સેમ 2) (પસંદગી આધારિત) સેકન્ડ હાફ 2021 (વિદ્યાર્થી મુજબની)
એન્જિનિયરિંગ હોલટિકેટ (સેમ 1)(સીબીએસજીએસથી જૂની)(અપડેટેડ)
બીજો અર્ધ 2021
(વિદ્યાર્થી મુજબની)
એન્જિનિયરિંગ હોલ ટિકિટ (સેમ 1)(CBSGS) સેકન્ડ હાફ 2021 (વિદ્યાર્થી મુજબની)
એન્જિનિયરિંગ હોલ ટિકિટ (સેમ 1) (પસંદગી આધારિત) સેકન્ડ હાફ 2021 (વિદ્યાર્થી મુજબની)
MCA(CBGS ટુ ચોઈસ)(સેમ 3,4,5) હોલટિકેટ્સ સેકન્ડ હાફ 2021 કોલેજ વાઇઝ
એમસીએ હોલ ટિકિટ (સેમ 5) (પસંદગી આધારિત) સેકન્ડ હાફ 2021 કોલેજ વાઇઝ
BMS/MBA(પાંચ વર્ષીય સંકલિત અભ્યાસક્રમ)(સેમ 9) હોલટિકેટ્સ સેકન્ડ હાફ 2021 સ્ટુડન્ટ વાઈસ
LL.M.(સેમ 3) હોલટિકેટ્સ ફર્સ્ટ હાફ 2021 સ્ટુડન્ટ વાઈસ
મેનેજમેન્ટ (સેમ 6) હોલટિકેટ્સ સેકન્ડ હાફ 2021 સ્ટુડન્ટ વાઈસ
M.Com.(સેમ 4)(CBSGS અને ચોઇસ આધારિત) હોલટિકેટ્સ સેકન્ડ હાફ 2021 કોલેજ વાઇઝ
M.Com.(સેમ 3)(CBSGS અને ચોઇસ આધારિત) હોલટિકેટ્સ સેકન્ડ હાફ 2021 કોલેજ વાઇઝ
M.Com.(સેમ 1, 2)(CBSGS અને પસંદગી આધારિત) હોલટિકેટ્સ સેકન્ડ હાફ 2021 કોલેજ વાઇઝ
મેનેજમેન્ટ (સેમ 3) હોલટિકેટ્સ સેકન્ડ હાફ 2021 સ્ટુડન્ટ વાઈસ
BA(જૂનાથી સુધારેલા)(સેમ 5,6) હોલટિકેટ સેકન્ડ હાફ 2021 સ્ટુડન્ટ વાઈસ
M.Sc.(સંશોધન દ્વારા)(પસંદગી આધારિત) હોલટિકેટ્સ સેકન્ડ હાફ 2021 સ્ટુડન્ટ વાઈસ
M.Sc.(ભાગ I) હોલટિકેટ્સ સેકન્ડ હાફ 2021 સ્ટુડન્ટ વાઈસ
M.Sc (સેમ 1, 2, 3, 4) (CBSGS અને ચોઇસ આધારિત) હોલટિકેટ્સ સેકન્ડ હાફ 2021 સ્ટુડન્ટ વાઈસ
M.Com.E-Commerce(Sem 2)(પસંદગી આધારિત) હોલટિકેટ્સ સેકન્ડ હાફ 2021 સ્ટુડન્ટ વાઈસ
MA(ભાગ 2) હોલટિકેટ્સ સેકન્ડ હાફ 2021 સ્ટુડન્ટ વાઈસ

મુંબઈ યુનિવર્સિટી એડમિટ કાર્ડ સંબંધિત કોઈપણ પ્રશ્ન માટે ઉમેદવારો કોમેન્ટ બોક્સમાં તેમની સંબંધિત ટિપ્પણીઓ મૂકી શકે છે. અમારી પેનલ તમારી ક્વેરી ઉકેલશે. www.jobriya.in

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો (FAQs)

મુંબઈ યુનિવર્સિટી રેગ્યુલર/ DDE/ ખાનગી પરીક્ષાના એડમિટ કાર્ડ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવા?

ઉમેદવારો યુનિવર્સિટીની અધિકૃત વેબસાઇટની મુલાકાત લઈને મુંબઈ યુનિવર્સિટી રેગ્યુલર/ DDE/ ખાનગી પરીક્ષાનું એડમિટ કાર્ડ ડાઉનલોડ કરી શકે છે અથવા તેઓ અમારી પોસ્ટ પરથી પણ ડાઉનલોડ કરી શકે છે.

મુંબઈ યુનિવર્સિટી UG PG એડમિટ કાર્ડ ક્યારે બહાર પાડશે?

પ્રવેશ કાર્ડ પરીક્ષાના 10-15 દિવસ પહેલા ઉપલબ્ધ થશે.

મુંબઈ યુનિવર્સિટી UG PG પરીક્ષા 2022 ક્યારે યોજશે?

પરીક્ષાઓ વિશેની કોઈપણ સત્તાવાર જાહેરાત અને સૂચના તપાસવા માટે, તમે યુનિવર્સિટીની અધિકૃત વેબસાઈટ પર જઈ શકો છો.

Leave a Comment