બોડોલેન્ડ યુનિવર્સિટી પરિણામ 2022 buniv.edu.in BA BSc MA ભાગ 1/2/3 પરિણામ

બોડોલેન્ડ યુનિવર્સિટી પરિણામ 2022 તપાસો BA B.Sc B.Com BBA B.Ed ભાગ 1 2 3 બોડોલેન્ડ યુનિવર્સિટી UG PG સેમેસ્ટર પરીક્ષા BUNIV હેઠળના પરિણામો www.buniv.edu.in હેઠળ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.

નવીનતમ ઓડ ઈવન સેમેસ્ટર પરીક્ષા બોડોલેન્ડ યુનિવર્સિટી પરિણામ 2022 PDF બોડોલેન્ડ યુનિવર્સિટી રી/બેક પરીક્ષા પરિણામ તપાસો MA M.Com M.Sc MBA પરીક્ષા સ્કોર કાર્ડ 2022 બોડોલેન્ડ યુનિવર્સિટી પરિણામ સૂચના 2022 હેઠળ હવે વાર્ષિક/સેમેસ્ટર પરીક્ષા અપડેટ્સ માટે ઉપલબ્ધ છે.

બોડોલેન્ડ યુનિવર્સિટી પરિણામ 2022

બોડોલેન્ડ યુનિવર્સિટી પરિણામ 2022

09 માર્ચ 2022 ના રોજ નવીનતમ અપડેટ્સ:- યુનિવર્સિટીએ BM 5મા સેમેસ્ટર (એરિયર) બેચ 2017 અને અન્ય વિવિધ કોર્સની પરીક્ષા માટે પરિણામની સૂચના બહાર પાડી છે. એસકોર. વિદ્યાર્થીઓ નીચે આપેલ લિંક દ્વારા તેમના પરિણામો ચકાસી શકે છે…

બોડોલેન્ડ યુનિવર્સિટી વિશે:-

બોડોલેન્ડ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના બોડોલેન્ડ યુનિવર્સિટી એક્ટ 2009 દ્વારા કરવામાં આવી હતી, જે આસામ વિધાનસભામાં પસાર થઈ હતી. વર્તમાન બોડોલેન્ડ યુનિવર્સિટી એ કાયદાની જોગવાઈ મુજબ ગૌહાટી યુનિવર્સિટીના કોકરાઝાર કેમ્પસને સંપૂર્ણ રાજ્ય યુનિવર્સિટીમાં અપ-ગ્રેડેશન છે.

બોડોલેન્ડ યુનિવર્સિટી દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતા અભ્યાસક્રમો:-

બોડોલેન્ડ યુનિવર્સિટી યુનિવર્સિટી આ વિભાગો દ્વારા વિવિધ યુજી અને પીજી અભ્યાસક્રમો પૂરા પાડે છે. નીચે આપેલ વિભાગોની યાદીઓ તપાસો –

આસામી
બામુ ટેકનોલોજી
બાયોટેકનોલોજી
બોડો
વનસ્પતિશાસ્ત્ર
વ્યવસાયીક સ. ચાલન
રસાયણશાસ્ત્ર
વાણિજ્ય
કમ્પ્યુટર વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી
અર્થશાસ્ત્ર
અંગ્રેજી
ભૂગોળ
ઇતિહાસ
ગાણિતિક વિજ્ઞાન
ભૌતિકશાસ્ત્ર
રજનીતિક વિજ્ઞાન
પ્રાણીશાસ્ત્ર

બોડોલેન્ડ યુનિવર્સિટીની પરીક્ષાના પરિણામ વિશે :-

બોડોલેન્ડ યુનિવર્સિટીના પરિણામમાં દરેક અન્ડર અને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ સ્કોર કાર્ડ/માર્કસ જાહેર કરવાની એકમાત્ર એજન્સી છે. યુનિવર્સિટી પાસે પરીક્ષા લેવાનો પણ અધિકાર છે. UG PG સેમેસ્ટર અને વાર્ષિક પરીક્ષા નવેમ્બર-ડિસેમ્બર/મે-જૂન (ઓડ ઇવન) અને માર્ચ/એપ્રિલ મહિનામાં આદરપૂર્વક લેવામાં આવે છે. પરીક્ષાના સંચાલન પછી યુનિવર્સિટી પરીક્ષા પછી એક કે બે મહિનામાં પરિણામ જાહેર કરે છે. બધા ઉમેદવારો યુનિવર્સિટીની અધિકૃત વેબસાઈટ પરથી પરીક્ષાના પરિણામો જોઈ શકે છે. યુનિવર્સિટીએ પહેલાથી જ કેટલાક પરિણામો જાહેર કર્યા છે જે બાકી છે તે ટૂંક સમયમાં જાહેર કરવામાં આવશે.

બોડોલેન્ડ યુનિવર્સિટી પરીક્ષાનું પરિણામ 2022

કોઈપણ સમસ્યામાં, કૃપા કરીને તમારા કૉલેજ મિત્રો સાથે જોડાઓ અને યુનિવર્સિટીના પરિણામને લગતા નીચે આપેલા કૉમેન્ટ બૉક્સ દ્વારા તમારો અભિપ્રાય શેર કરો. www.Jobriya.in

FAQ (વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

બોડોલેન્ડ યુનિવર્સિટી UG PG પરીક્ષાના પરિણામો ક્યારે જાહેર કરશે?

યુનિવર્સિટીએ વિવિધ UG PG કોર્સની પરીક્ષાના પરિણામો જાહેર કર્યા છે. કોઈપણ ચોક્કસ કોર્સનું પરિણામ જોવા માટે, તમે યુનિવર્સિટીની અધિકૃત વેબસાઈટ પર જઈ શકો છો અથવા તમે અમારી પોસ્ટ પરથી પણ જોઈ શકો છો.

હું બોડોલેન્ડ યુનિવર્સિટીની પરીક્ષાનું પરિણામ કેવી રીતે ચકાસી શકું?

પગલું – 1. યુનિવર્સિટીની વેબસાઇટની મુલાકાત લો “www.buniv.edu.in
પગલું – 2. ” પર ક્લિક કરોપરિણામો” વિકલ્પ.
પગલું – 3. પછી “પર ક્લિક કરોપરિણામોની સૂચના” વિકલ્પ.
પગલું – 4. હવે તમે તમારા અભ્યાસક્રમ મુજબ તમારું પરિણામ ચકાસી શકો છો.

Leave a Comment