નેવલ શિપ રિપેર યાર્ડ પોર્ટ બ્લેર ભરતી 2022 ડ્રાઈવર 14 પોસ્ટ

પોસ્ટનું નામ: સિવિલિયન મોટર ડ્રાઇવરની 14 જગ્યાઓ પર ખાલી જગ્યા.
ટૂંકી માહિતી:
નેવલ શિપ રિપેર યાર્ડ પોર્ટ બ્લેરે બહાર પાડ્યું છે નવીનતમ સૂચના નેવલ શિપ રિપેર યાર્ડ પોર્ટ બ્લેર સિવિલિયન મોટર ડ્રાઈવર ભરતી 2022 માટે સિવિલિયન મોટર ડ્રાઇવર (ગ્રુપ C નોન-ગેઝેટેડ, નોન-ઇન્ડસ્ટ્રીયલ) 14 જગ્યાઓ પર ખાલી જગ્યા. જે ઉમેદવારો રસ ધરાવે છે નેવલ શિપ રિપેર યાર્ડ પોર્ટ બ્લેર નોકરીઓ સત્તાવાર વેબસાઇટ indiannavy.nic.in દ્વારા અરજી કરી શકે છે 19 ફેબ્રુઆરી 2022 થી 19 એપ્રિલ 2022.

નેવલ શિપ રિપેર યાર્ડ પોર્ટ બ્લેર જોબ્સ 2022 – અરજી ફોર્મ સિવિલિયન મોટર ડ્રાઈવર 14 પોસ્ટ્સ

તે ઉમેદવારો નેવલ શિપ રિપેર યાર્ડ પોર્ટ બ્લેર સિવિલિયન મોટર ડ્રાઈવર ભરતી 2022 માં રુચિ ધરાવે છે અને નીચેની નેવલ શિપ રિપેર યાર્ડ પોર્ટ બ્લેર સિવિલિયન મોટર ડ્રાઈવર ખાલી જગ્યા 2022 અને તમામ પાત્રતા માપદંડો પૂર્ણ કર્યા છે તે વાંચી શકે છે નેવલ શિપ રિપેર યાર્ડ પોર્ટ બ્લેર સિવિલિયન મોટર ડ્રાઈવર સૂચના 2022

પહેલાં નેવલ શિપ રિપેર યાર્ડ પોર્ટ બ્લેર ઓનલાઈન 2022 અરજી કરો. નીચે સત્તાવાર સૂચનાનું સંક્ષિપ્ત વર્ણન છે. નેવલ શિપ રિપેર યાર્ડ પોર્ટ બ્લેર જોબ્સ 2022 ની અન્ય વિગતો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને નેવલ શિપ રિપેર યાર્ડ પોર્ટ બ્લેર ખાલી જગ્યા 2022 કેવી રીતે અરજી કરવી તે નીચે આપેલ છે.

નેવલ શિપ રિપેર યાર્ડ પોર્ટ બ્લેર ભરતી 2022

નેવલ શિપ રિપેર યાર્ડ પોર્ટ બ્લેર સિવિલિયન મોટર ડ્રાઈવર ખાલી જગ્યા સૂચના ADVT NO. ANC-02/2021 વિગતો

પાત્રતા

 • ઉમેદવારો પાસ હોવા જોઈએ હેવી ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ સાથે મેટ્રિક અથવા માન્ય બોર્ડ / યુનિવર્સિટી / સંસ્થામાંથી સમકક્ષ.

મહત્વની તારીખ

 • અરજી સબમિટ કરવાની શરૂઆતની તારીખ: 19 ફેબ્રુઆરી 2022.
 • અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ: 19 એપ્રિલ 2022.

અરજી ફી

 • કોઈ અરજી ફી જરૂરી નથી.

ઉંમર મર્યાદા

 • ન્યૂનતમ ઉંમર: 18 વર્ષ.
 • મહત્તમ ઉંમર: 9 એપ્રિલ 2022 ના રોજ 23 વર્ષ.

પસંદગી પ્રક્રિયા

 • લેખિત કસોટી.
 • ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ.
 • દસ્તાવેજ ચકાસણી.
 • તબીબી પરીક્ષા.

કેવી રીતે અરજી કરવી

 • અરજી કરવાની રીત: દ્વારા ઑફલાઇન.
 • ટપાલ સરનામું: કોમોડોર સુપરિન્ટેન્ડન્ટ (ઓઆઈ/સી ભરતી સેલ માટે), નેવલ શિપ રિપેર યાર્ડ (પીબીઆર) બોક્સ નં. 705, HADDO, પોર્ટ બ્લેર – 744102, દક્ષિણ આંદામાન, આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓ.
 • જોબ સ્થાન: આંદામાન નિકોબાર.

નેવલ શિપ રિપેર યાર્ડ પોર્ટ બ્લેર ભરતીની સૂચના ખાલી જગ્યાની વિગતો કુલ: 14 જગ્યાઓ
રસ ધરાવતા ઉમેદવારો ઑનલાઇન અરજી કરતા પહેલા સંપૂર્ણ સૂચના વાંચી શકે છે

Leave a Comment