કર્ણાટક હાઈકોર્ટ સ્ટેનોગ્રાફર ભરતી 2022 (54 જગ્યાઓ) ઓનલાઈન અરજી કરો

કર્ણાટક હાઈકોર્ટ સ્ટેનોગ્રાફર ભરતી 2022 કર્ણાટક હાઈકોર્ટના આસિસ્ટન્ટ કોર્ટ સેક્રેટરીની ખાલી જગ્યા માટે કેવી રીતે અરજી કરવી

કર્ણાટક હાઈકોર્ટ સ્ટેનોગ્રાફર ભરતી 2022

કર્ણાટક હાઈકોર્ટ સ્ટેનોગ્રાફર ભરતી 2022

કર્ણાટક, બેંગલુરુની હાઈકોર્ટની સ્થાપના પર આસિસ્ટન્ટ કોર્ટ સેક્રેટરી (સ્ટેનોગ્રાફર) ની 54 જગ્યાઓની સીધી ભરતી માટે અરજીઓ સબમિટ કરવા માટે નિર્ધારિત છેલ્લી તારીખે લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી ઑનલાઇન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. ઉમેદવારો નીચેથી ખાલી જગ્યાની વિગતો, વય મર્યાદા અને અન્ય સંબંધિત માહિતી તપાસી શકે છે……..

ખાલી જગ્યાની વિગતો:

આસિસ્ટન્ટ કોર્ટ સેક્રેટરી (સ્ટેનોગ્રાફર) – 54 જગ્યાઓ

ઉંમર મર્યાદા:

ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ મુજબ, અરજદારે તમામ કેટેગરીના સંદર્ભમાં 18 વર્ષની ઉંમર પ્રાપ્ત કરી હોવી જોઈએ અને તે આ વર્ષની ઉંમરે પહોંચી ન હોય:

 • અનુસૂચિત જાતિ અથવા અનુસૂચિત જનજાતિ અથવા અન્ય પછાત વર્ગોની શ્રેણી-1ની વ્યક્તિના કિસ્સામાં 40 વર્ષ.
 • કેટેગરી II-A અથવા II-B અથવા કેટેગરી III-A અથવા III-B અન્ય પછાત વર્ગોની વ્યક્તિના કિસ્સામાં 38 વર્ષ; અને
 • સામાન્ય મેરિટ ધરાવતી વ્યક્તિના કિસ્સામાં 35 વર્ષ.

નૉૅધ: લઘુત્તમ અને મહત્તમ વય મર્યાદા ઓનલાઈન મારફતે અરજી સબમિટ કરવા માટે નિર્ધારિત છેલ્લી તારીખ એટલે કે 07.04.2022 સુધીની રહેશે.

પગાર ધોરણ:

રૂ. 44,900/- to 1,42,400/- કર્ણાટક હાઈકોર્ટ (અધિકારીઓ અને અધિકારીઓ) સુધારેલા પગાર નિયમો 2018 (સ્તર-7) મુજબ સ્વીકાર્ય ભથ્થાઓ સાથે.

શૈક્ષણિક લાયકાત:

 1. કર્ણાટક માધ્યમિક શિક્ષણ પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવામાં આવતી SSLC પરીક્ષા અથવા તેની સમકક્ષ પરીક્ષા.
  અથવા
  ડિપ્લોમા ઇન કોમર્શિયલ પ્રેક્ટિસ / અંગ્રેજીમાં સેક્રેટરિયલ પ્રેક્ટિસ અથવા યુનિવર્સિટીઓ અથવા કર્ણાટક માધ્યમિક શિક્ષણ પરીક્ષા બોર્ડ અથવા ટેકનિકલ બોર્ડ દ્વારા તેમની સમકક્ષ પરીક્ષા તરીકે માન્યતા પ્રાપ્ત અન્ય કોઈપણ પરીક્ષા.
  નૉૅધ: જેઓ સ્નાતક છે તેમને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે.
 2. અંગ્રેજી શોર્ટહેન્ડમાં સિનિયર ગ્રેડની પરીક્ષા. અથવા અંગ્રેજી શોર્ટહેન્ડમાં પ્રાવીણ્ય ગ્રેડની પરીક્ષા; અને
 3. કર્ણાટક સેકન્ડરી એજ્યુકેશન એક્ઝામિનેશન બોર્ડના પબ્લિક ઇન્સ્ટ્રક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા આયોજિત અંગ્રેજીમાં ટાઇપરાઇટિંગમાં સિનિયર ગ્રેડની પરીક્ષા અથવા તેની સમકક્ષ લાયકાત.
 4. કોમ્પ્યુટરના સંચાલનનું જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે.
  નૉૅધ: આ નિયમોમાં કોમ્પ્યુટરના સંચાલનનું જ્ઞાન એટલે કોમ્પ્યુટર શિક્ષણ આપતી સંસ્થા દ્વારા આપવામાં આવેલ કોમ્પ્યુટર બેઝિક્સમાં પ્રમાણપત્ર ધરાવવું.

અરજી ફી:

સામાન્ય મેરિટ અને અન્ય પછાત વર્ગના ઉમેદવારો [other than Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Category- I and Persons with bench mark disability (Physically Challenged)], રૂ.500/- (પાંચસો રૂપિયા માત્ર)ની અરજી ફી ચૂકવવી પડશે અને અનુસૂચિત જાતિ/અનુસૂચિત જનજાતિ/શ્રેણી-1ના ઉમેદવારો અને બેન્ચ માર્કની વિકલાંગતા (શારીરિક રીતે ચેલેન્જ્ડ) વાળા વ્યક્તિઓએ રૂ.ની અરજી ફી ચૂકવવી પડશે. 250/- (માત્ર બેસો પચાસ રૂપિયા) પોસ્ટ માટે નીચેની કોઈપણ ચુકવણી પદ્ધતિ દ્વારા નિર્ધારિત.

ચુકવણી પદ્ધતિ:

ઑનલાઇન ચુકવણી: ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરવા પર, ઉમેદવારોએ ઓનલાઈન અરજીમાં ઉલ્લેખિત SBI ઓનલાઈન પેમેન્ટ ગેટવે દ્વારા અરજી ફીની ઓનલાઈન ચુકવણી કરવી પડશે.

અથવા

ચલણ ફોર્મ: ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરવા પર, ઉમેદવારોએ એસબીઆઈ ઓનલાઈન પેમેન્ટ ગેટવે લિંક દ્વારા ઓનલાઈન અરજીમાં દર્શાવેલ પીડીએફ ફોર્મેટમાં ચલણ ડાઉનલોડ કરવું પડશે અને SBIની કોઈપણ શાખામાં નિર્ધારિત ફી મોકલવી પડશે. (સિસ્ટમને એડોબ, એક્રોબેટ જેવા પીડીએફ રીડરને સપોર્ટ કરવાની જરૂર છે).

કેવી રીતે અરજી કરવી:

એવા ઘણા ઉમેદવારો છે જેઓ આ પોસ્ટ્સ માટે અરજી કરવા માંગે છે. તેથી, અહીં અમે આ પોસ્ટ્સ માટે ઑનલાઇન અરજી કરવા માટે વિગતવાર પગલાંઓ પ્રદાન કરી રહ્યા છીએ. ઉમેદવારો આ સરળ પગલાંઓ અનુસરીને આ પગલાંઓ માટે અરજી કરી શકે છે.

કર્ણાટક હાઈકોર્ટ સ્ટેનોગ્રાફર ભરતી માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાના પગલાં:

 • કર્ણાટક હાઈકોર્ટની અધિકૃત વેબસાઈટની મુલાકાત લો.
 • રિક્રુટમેન્ટ ટેબ વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.
 • આપેલ પોસ્ટ્સ માટે ચાલુ – ખાલી જગ્યાઓ પર ક્લિક કરો..
 • ઓનલાઈન અરજી પર ક્લિક કરો.
 • નવા વપરાશકર્તા પર ક્લિક કરો અને તમારી જાતને નોંધણી કરો.
 • બધી જરૂરી વિગતો ભરો.
 • ફાઈનલ સબમિશન પર ક્લિક કરો.
 • એપ્લિકેશનની પ્રિન્ટ આઉટ લો.

પસંદગી પ્રક્રિયા:

 • શોર્ટહેન્ડ અને ટાઈપિંગ ટેસ્ટ
 • વિવા-સ્વર

કર્ણાટક હાઈકોર્ટ સ્ટેનોગ્રાફર ભરતી માટેની મહત્વની તારીખો:

ખાસ તારીખ
એપ્લિકેશન સબમિશનની શરૂઆતની તારીખ 07.03.2022
ઓનલાઈન અરજીઓ નોંધણી/સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ 07.04.2022 રાત્રે 11.59 વાગ્યા સુધી
ઓનલાઈન અથવા ચલણ દ્વારા ફી ભરવાની છેલ્લી તારીખ 12.04.2022 (બેંકના કામકાજના કલાકોમાં)

કર્ણાટક હાઈકોર્ટ સ્ટેનોગ્રાફર ભરતી માટે મહત્વપૂર્ણ લિંક વિસ્તાર:

“તમામ ઉમેદવારો કૃપા કરીને ટિપ્પણી બોક્સમાં તમારી ટિપ્પણી મૂકો. જો ઉમેદવારોને આ પોસ્ટ અંગે કોઈ પ્રશ્ન હોય, તો કૃપા કરીને અમારી સાથે પૂછો. વધુ વિગતો માટે અમારી વેબસાઇટ સાથે સંપર્કમાં રહો (www.Jobriya.in).

Leave a Comment