સ્વામી શ્રધ્ધાનંદ કોલેજ ભરતી 2022 નોન ટીચિંગ 30 પોસ્ટ

પોસ્ટનું નામ: બિન-શિક્ષણ (વહીવટી અધિકારી, આચાર્ય, વરિષ્ઠ મદદનીશ, જુનિયર મદદનીશ, વ્યવસાયિક મદદનીશ, અર્ધ વ્યાવસાયિક મદદનીશ, મદદનીશ, પ્રયોગશાળા મદદનીશ, પુસ્તકાલય પરિચર) 30 જગ્યાઓ પર ખાલી જગ્યા.
ટૂંકી માહિતી:
સ્વામી શ્રધ્ધાનંદ કોલેજ દિલ્હી યુનિવર્સિટીએ જાહેર કર્યું છે નવીનતમ સૂચના ની સ્વામી શ્રધ્ધાનંદ કોલેજ દિલ્હી ભરતી 2022 માટે બિન-શિક્ષણ (વહીવટી અધિકારી, આચાર્ય, વરિષ્ઠ મદદનીશ, જુનિયર મદદનીશ, વ્યવસાયિક મદદનીશ, અર્ધ વ્યાવસાયિક મદદનીશ, મદદનીશ, પ્રયોગશાળા મદદનીશ, પુસ્તકાલય પરિચર) ખાલી જગ્યા ખાતે 30 પોસ્ટ્સ. જે ઉમેદવારો સ્વામી શ્રધ્ધાનંદ કોલેજ નોન-ટીચીંગ ભરતી 2022 માં રસ ધરાવતા હોય તેઓ અધિકૃત વેબસાઇટ ss.du.ac.in દ્વારા સ્વામી શ્રધ્ધાનંદ કોલેજ નોકરીઓ પર ઓનલાઈન અરજી કરે છે. 01 માર્ચ 2022 થી 20 માર્ચ 2022.

સ્વામી શ્રધ્ધાનંદ કોલેજ જોબ નોટિફિકેશન 2022 – ઓફિસર, પ્રિન્સિપાલ, આસિસ્ટન્ટ, એટેન્ડન્ટ 30 જગ્યાઓ માટે ઓનલાઈન અરજી કરો

તે ઉમેદવારો સ્વામી શ્રધ્ધાનંદ કોલેજ દિલ્હી યુનિવર્સિટી ભરતી 2022 માં રુચિ ધરાવે છે નીચેની SSNC ખાલી જગ્યા 2022 અને સ્વામી શ્રધ્ધાનંદ કોલેજ ઓનલાઈન અરજી કરો તમામ પાત્રતા માપદંડો વાંચી શકે છે સ્વામી શ્રધ્ધાનંદ કોલેજ નોટિફિકેશન 2022

પહેલાં સ્વામી શ્રધ્ધાનંદ કોલેજ 2022 ઓનલાઇન અરજી કરો. નીચે સ્વામી શ્રધ્ધાનંદ કોલેજ ડીયુ જોબ્સ 2022 ની સ્વામી શ્રધ્ધાનંદ કોલેજની નોકરીઓની સત્તાવાર સૂચનાનું સંક્ષિપ્ત વર્ણન છે. સ્વામી શ્રધ્ધાનંદ કોલેજ દિલ્હી ભરતી 2022 ની અન્ય વિગતો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને કેવી રીતે અરજી કરવી. નીચે.

સ્વામી શ્રધ્ધાનંદ કોલેજ દિલ્હી યુનિવર્સિટી ભરતી 2022

સ્વામી શ્રધ્ધાનંદ કોલેજ બિન-શિક્ષણ સૂચના વિગતો

પાત્રતા

 • ઉમેદવારો પાસે હોવા જોઈએ 10મું, 12મું વર્ગ, BE/B.Tech, ગ્રેજ્યુએટ, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ પાસ અથવા માન્ય બોર્ડ / યુનિવર્સિટી / સંસ્થામાંથી સમકક્ષ

મહત્વની તારીખ

 • અરજી સબમિટ કરવાની શરૂઆતની તારીખ: 1 માર્ચ 2022.
 • અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ: 20 માર્ચ 2022.

અરજી ફી

 • સામાન્ય/ઓબીસી ઉમેદવારોની અરજી ફી રૂ. 500/-.
 • SC/ST ઉમેદવારોની અરજી ફી રૂ. 250/-.

ચૂકવણી વિગતો

 • બિન-શિક્ષણ (વહીવટી અધિકારી, આચાર્ય, વરિષ્ઠ મદદનીશ, જુનિયર મદદનીશ, વ્યવસાયિક મદદનીશ, અર્ધ વ્યાવસાયિક મદદનીશ, મદદનીશ, પ્રયોગશાળા મદદનીશ, પુસ્તકાલય એટેન્ડન્ટ) પોસ્ટ પગાર ધોરણ 2-10

ઉંમર મર્યાદા

 • ન્યૂનતમ ઉંમર: 18 વર્ષ.
 • મહત્તમ ઉંમર: 35 વર્ષ.

પસંદગી પ્રક્રિયા

 • લેખિત પરીક્ષા.
 • કૌશલ્ય કસોટી/ વેપાર કસોટી/ ઇન્ટરવ્યુ.
 • દસ્તાવેજ ચકાસણી.
 • તબીબી પરીક્ષા.

કેવી રીતે અરજી કરવી

 • અરજી કરવાની રીત: દ્વારા ઓનલાઈન.
 • જોબ સ્થાન: સમગ્ર ભારત.

સ્વામી શ્રધ્ધાનંદ કોલેજ ભરતી સૂચના ખાલી જગ્યાની વિગતો કુલ: 30 પોસ્ટ્સ
રસ ધરાવતા ઉમેદવારો ઑનલાઇન અરજી કરતા પહેલા સંપૂર્ણ સૂચના વાંચી શકે છે.

Leave a Comment