મદદનીશ નિયંત્રક માટે DRPCAU ભરતી 2022

ડૉ. રાજેન્દ્ર પ્રસાદ સેન્ટ્રલ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીની સ્થાપના મૂળ ભારતની પ્રથમ ઈમ્પિરિયલ એગ્રીકલ્ચર રિસર્ચ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ તરીકે કરવામાં આવી હતી.
યુનિવર્સિટીની સ્થાપના 1લી એપ્રિલ, 1905ના રોજ કરવામાં આવી હતી. જે ​​બચ્યું હતું તેને 3 ડિસેમ્બર, 1970 સુધી કૃષિ સંશોધન સ્ટેશનમાં ડાઉનગ્રેડ કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે બિહાર સરકારે રાજેન્દ્ર કૃષિ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કરી હતી.
11 મે 2016 ના રોજ ભારતની સંસદે સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી બિલ પસાર કર્યું જેથી આરએયુ, પુસાને કેન્દ્રીય યુનિવર્સિટીમાં અપગ્રેડ કરવામાં આવ્યું અને તેનું નામ ડૉ. રાજેન્દ્ર પ્રસાદ સેન્ટ્રલ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી રાખવામાં આવ્યું.

રાજેન્દ્ર કૃષિ યુનિવર્સિટી પુસા, બિહારમાં કૃષિ, વેટરનરી અને એનિમલ સાયન્સ, એગ્રીકલ્ચરલ એન્જિનિયરિંગ, બેઝિક સાયન્સ, હ્યુમેનિટીઝ અને હોમ સાયન્સની વિદ્યાશાખાઓમાં 5 ફેકલ્ટીઓ છે, ઉપરાંત એગ્રીકલ્ચર કોલેજ, ફિશરીઝ અને ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ ડેરી ટેકનોલોજી છે. યુનિવર્સિટી અંડરગ્રેજ્યુએટ ડિગ્રી પ્રોગ્રામ્સ, અનુસ્નાતક પ્રોગ્રામ્સ અને અઢાર પીએચડી પ્રોગ્રામ ઓફર કરે છે. એગ્રીબિઝનેસ પ્રોગ્રામમાં એમબીએ પ્રદાન કરનારી તે એકમાત્ર યુનિવર્સિટી છે.

રાજેન્દ્ર એગ્રીકલ્ચરલ યુનિવર્સિટી પુસા, બિહાર ભરતી મેડિકલ ઓફિસર, લેડી મેડિકલ ઓફિસર, ડેન્ટલ સર્જન, આયુર્વેદિક ડોક્ટર જેવી અનેક જગ્યાઓ માટે કારકિર્દીની શ્રેષ્ઠ તકો પ્રદાન કરે છે.

રસ ધરાવતા ઉમેદવારો ડૉ. રાજેન્દ્ર પ્રસાદ સેન્ટ્રલ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીમાં ઉત્તમ કારકિર્દી માટે MBBS, BDS, BAMS માં અભ્યાસક્રમો કરી શકે છે.

સત્તાવાર સરનામું:

ડૉ. રાજેન્દ્ર પ્રસાદ કેન્દ્રીય કૃષિ યુનિવર્સિટી, પુસા, સમસ્તીપુર 848125, ભારત
સમસ્તીપુર,
બિહાર
848125 છે

Leave a Comment