બરોડા યુપી ગ્રામીણ બેંક એપ્રેન્ટિસ સિલેબસ 2022

બરોડા યુપી ગ્રામીણ બેંક એપ્રેન્ટીસ અભ્યાસક્રમ 2022 બરોડા યુપી ગ્રામીણ બેંક એપ્રેન્ટીસ અભ્યાસક્રમ 2022 બરોડા યુપી બેંક એપ્રેન્ટીસ પરીક્ષા પેટર્ન 2022 બરોડા ઉત્તર પ્રદેશ બેંક એપ્રેન્ટીસ પસંદગી પ્રક્રિયા 2022 માટે કેવી રીતે તૈયારી કરવી

યુપી ગ્રામીણ બેંક એપ્રેન્ટિસ સિલેબસ 2022

યુપી ગ્રામીણ બેંક એપ્રેન્ટિસ સિલેબસ 2022

નમસ્કાર ઉમેદવારો, અહીં આ લેખમાં અમે બરોડા યુપી ગ્રામીણ બેંકના વિગતવાર અભ્યાસક્રમ વિશે ચર્ચા કરીશું. ઉમેદવારો વિગતવાર અભ્યાસક્રમ, પરીક્ષા પેટર્ન અને બરોડા યુપી ગ્રામીણ બેંક એપ્રેન્ટિસ પોસ્ટની પસંદગી પ્રક્રિયા ચકાસી શકે છે. અહીં અમે વિગતવાર અભ્યાસક્રમ અને અન્ય પરીક્ષા સંબંધિત માહિતી આપી રહ્યા છીએ. નીચેથી વધુ વિગતો તપાસો….

વિભાગનું નામ બરોડા યુપી ગ્રામીણ બેંક
ખાલી જગ્યાઓનું નામ એપ્રેન્ટિસ
ખાલી જગ્યાની સંખ્યા 250 પોસ્ટ્સ
અરજી સબમિટ કરવાની તારીખો 05.03.2022 થી 15.03.2022 સુધી
પરીક્ષા તારીખ એપ્રિલ 2022
પસંદગી પ્રક્રિયા ઓનલાઈન લેખિત પરીક્ષા
સ્થાનિક ભાષાની કસોટી
તબીબી પરીક્ષા
પરીક્ષા પેટર્ન ઉદ્દેશ્ય પ્રકાર
પ્રશ્નોની સંખ્યા 100
ગુણની સંખ્યા 100
સમય અવધિ 1 કલાક
નેગેટિવ માર્કિંગ ગુણનો 1/4મો
ન્યૂનતમ પાસિંગ માર્કસ બેંક દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે
અભ્યાસક્રમ નીચે ઉલ્લેખ કરો

બરોડા યુપી ગ્રામીણ બેંક એપ્રેન્ટીસ પોસ્ટની ઓનલાઈન લેખિત પરીક્ષા

પરીક્ષા પેટર્ન:

ઓનલાઈન લેખિત પરીક્ષાનું માળખું (ઓનલાઈન ઉદ્દેશ્ય પ્રકાર) નીચે મુજબ હશે.

  • પરીક્ષા ઓનલાઈન ઓબ્જેક્ટિવ પ્રકારની હશે.
  • પરીક્ષા ઓછામાં ઓછા 100 ગુણ/પ્રશ્નોની હશે.
  • સામાન્ય અંગ્રેજી/હિન્દીની કસોટી સિવાયના પ્રશ્નો દ્વિભાષી એટલે કે અંગ્રેજી અને હિન્દીના હશે.
  • ઉદ્દેશ્ય કસોટીઓમાં ખોટા જવાબો માટે 1/4 ગુણના નકારાત્મક ગુણ હશે
  • નીચે દર્શાવેલ દરેક કસોટીનો અલગ સમય હશે.
ક્ર. ટેસ્ટનું નામ પ્રશ્નોની સંખ્યા મહત્તમ ગુણ અવધિ
1. સામાન્ય જાગૃતિ 25 25 15 મિનિટ
2. સામાન્ય અંગ્રેજી/હિન્દી* 25 25 15 મિનિટ
3. સંખ્યાત્મક ક્ષમતા 25 25 15 મિનિટ
4. તર્ક ક્ષમતા 25 25 15 મિનિટ
કુલ 100 100 1 કલાક

નૉૅધ: ઉમેદવારો સામાન્ય અંગ્રેજી અથવા સામાન્ય હિન્દી માટે પસંદગી કરી શકે છે.

પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ:

વિગતવાર અભ્યાસક્રમ ટૂંક સમયમાં પ્રદાન કરવામાં આવશે.

સ્થાનિક ભાષાની કસોટી બરોડા યુપી ગ્રામીણ બેંક એપ્રેન્ટીસ પોસ્ટ્સ

રાજ્યની નિર્દિષ્ટ સ્થાનિક ભાષાઓ જાહેરાતના પેરા Aમાં દર્શાવેલ છે. ખાલી જગ્યાઓ માટે અરજી કરનારા ઉમેદવારો, જાહેરાતના પેરા Aમાં ઉલ્લેખિત કોઈપણ સ્થાનિક ભાષામાં નિપુણ (વાંચન, લેખન, બોલતા અને સમજણ) ધરાવતા હોવા જોઈએ. પસંદ કરેલી સ્થાનિક ભાષાના જ્ઞાન માટેની કસોટી પસંદગી પ્રક્રિયાના ભાગ રૂપે લેવામાં આવશે. તે ઓનલાઈન લેખિત પરીક્ષા લાયક થયા પછી હાથ ધરવામાં આવશે. જે ઉમેદવારો આ કસોટીમાં લાયકાત મેળવવામાં નિષ્ફળ જાય છે તેઓને એપ્રેન્ટીસ માટે રોકાશે નહીં. ઉમેદવારો કે જેઓ 10મા કે 12મા ધોરણની માર્કશીટ/પ્રમાણપત્ર રજૂ કરે છે જે દર્શાવેલ પસંદ કરેલ સ્થાનિક ભાષાનો અભ્યાસ કર્યા હોવાનો પુરાવો આપે છે તેઓને ભાષાની કસોટીમાંથી પસાર થવાની જરૂર રહેશે નહીં. ઉમેદવારોએ દસ્તાવેજોની ચકાસણી સમયે ચોક્કસ પસંદ કરેલ સ્થાનિક ભાષાની કસોટી માટે હાજર રહેવું પડશે.

તબીબી પરીક્ષા બરોડા યુપી ગ્રામીણ બેંક એપ્રેન્ટીસ પોસ્ટ્સ

પસંદ કરેલ એપ્રેન્ટીસની સગાઈ બેંકની આવશ્યકતા મુજબ તેને/તેણીને તબીબી રીતે યોગ્ય જાહેર કરવામાં આવે તેને આધીન છે.

અંતિમ પસંદગી આધીન રહેશે:

  1. પોસ્ટ માટે પાત્રતાની ચકાસણી અને ઓનલાઈન અરજીમાં આપવામાં આવેલી માહિતી
  2. ઉલ્લેખિત પસંદ કરેલ સ્થાનિક ભાષાની કસોટીમાં લાયકાત, જ્યાં લાગુ હોય, ઉપર વિગતવાર પ્રમાણે.
  3. તબીબી પરીક્ષામાં ફિટનેસ.

અંતિમ શબ્દો :

ઉમેદવારોને પરીક્ષા, એડમિટ કાર્ડ અને પરિણામો સંબંધિત માહિતી વિશે નવીનતમ અપડેટ્સ મેળવવા માટે બરોડા યુપી ગ્રામીણ બેંકની સત્તાવાર વેબસાઇટના સંપર્કમાં રહેવાની સલાહ છે.

નવીનતમ અપડેટ્સ અમારી વેબસાઇટ પર પણ ઉપલબ્ધ છે (https://www.jobriya.in) ઉમેદવારો અમારી વેબસાઇટને બુકમાર્ક કરી શકે છે (CTRL+D દબાવો) અને અપડેટ્સ માટે નિયમિતપણે મુલાકાત લો.

“ઉમેદવારો આ પોસ્ટ અંગે ટિપ્પણી બોક્સમાં ટિપ્પણી કરી શકે છે. કોઈપણ પ્રશ્ન અથવા ટિપ્પણીનું ખૂબ સ્વાગત કરવામાં આવશે. અમે તમારી ક્વેરી ઉકેલવાનો પ્રયત્ન કરીશું

Leave a Comment