દિલ્હી હાઈકોર્ટ હાયર જ્યુડિશિયલ સર્વિસ આન્સર કી 2022 ઓબ્જેક્શન ફોર્મ

દિલ્હી હાઈકોર્ટ હાયર જ્યુડિશિયલ સર્વિસ આન્સર કી 2022 દિલ્હી હાઈકોર્ટ હાયર જ્યુડિશિયલ સર્વિસ આન્સર શીટ PDF 2022 ડાઉનલોડ કરો દિલ્હી હાઈકોર્ટ હાયર જ્યુડિશિયલ સર્વિસ પરીક્ષા 2022 માટે ઓનલાઈન ઓબ્જેક્શન ફોર્મ ભરો

દિલ્હી હાઈકોર્ટ ઉચ્ચ ન્યાયિક સેવા જવાબ કી 2022

દિલ્હી ઉચ્ચ ન્યાયિક સેવા પરીક્ષા 2022

દિલ્હી હાઈકોર્ટ ઉચ્ચ ન્યાયિક સેવા જવાબ કી 2022

જવાબો ની યાદી, જવાબોની કૂંજી :

જે ઉમેદવારોએ અરજી કરી હતી દિલ્હી ઉચ્ચ ન્યાયિક સેવા પરીક્ષા – 2022 ના રોજ સફળતાપૂર્વક પરીક્ષા આપી રવિવાર, 20મી માર્ચ, 2022 (11 AM થી 1 PM). તેથી, હવે તમામ ઉમેદવારો આ પરીક્ષાની આન્સર કીની રાહ જોઈ રહ્યા છે. તેથી, ઉમેદવારો તેમના પ્રદર્શન વિશે તપાસ કરી શકે છે અને એક વિચાર કરી શકે છે કે તેઓ પરિણામમાં કેટલા માર્કસ મેળવવાના છે. ઉમેદવારો વિવિધ સ્ત્રોતોમાંથી આન્સર કી વિશે શોધ અને પૂછપરછ કરી રહ્યા છે.

ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા દિલ્હી હાઈકોર્ટની અધિકૃત વેબસાઈટ પર આન્સર કી ટૂંક સમયમાં રિલીઝ કરવામાં આવશે દિલ્હી હાઈકોર્ટ. ઉમેદવાર તેમની અધિકૃત વેબસાઇટ પરથી તેમની આન્સર કી તપાસી અને ડાઉનલોડ કરી શકે છે દિલ્હી હાઈકોર્ટ અથવા તેઓ નીચે આપેલ લિંક પરથી ડાઉનલોડ કરી શકે છે.

વિભાગનું નામ દિલ્હી હાઈકોર્ટ
પરીક્ષાનું નામ દિલ્હી ઉચ્ચ ન્યાયિક સેવા પરીક્ષા – 2022
જવાબ કી રિલીઝ થવાની તારીખ જાહેરાત કરવી
જવાબો ની યાદી, જવાબોની કૂંજી ટૂંક સમયમાં ઉપલબ્ધ

દિલ્હી હાઈકોર્ટ હાયર જ્યુડિશિયલ સર્વિસ આન્સર કી કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવી:

 • ની મુલાકાત લો સત્તાવાર વેબસાઇટ દિલ્હી હાઈકોર્ટના.
 • તપાસો નવીનતમ અપડેટ્સ.
 • હવે ખોલો જવાબ કી ટૅબ.
 • માટે ચકાસો દિલ્હી ઉચ્ચ ન્યાયિક સેવા પરીક્ષા – 2022 જવાબો ની યાદી, જવાબોની કૂંજી.
 • પસંદ કરો જવાબ કી સેટ
 • ડાઉનલોડ કરો જવાબો ની યાદી, જવાબોની કૂંજી.
 • સાચવો તે ભવિષ્યના સંદર્ભો માટે.

દિલ્હી હાઈકોર્ટની ઉચ્ચ ન્યાયિક સેવા જવાબ કી 2022 ડાઉનલોડ કરો : ટૂંક સમયમાં ઉપલબ્ધ

વાંધા ફોર્મ:

દિલ્હી હાઈકોર્ટ ના અધિકૃત વિભાગ દ્વારા જવાબ પત્રકમાં આપેલા જવાબોથી સંતુષ્ટ ન હોય તેવા ઉમેદવારો માટે વાંધા પત્રકની સુવિધા પૂરી પાડે છે. દિલ્હી હાઈકોર્ટ.

જો કોઈ ઉમેદવાર વાંધા ફોર્મ ભરવા માંગે છે, તો તે જવાબ કીમાં આપેલા ખોટા જવાબો સામે તેની/તેણીની ક્વેરી ઉઠાવવા માટે વાંધા ફોર્મ ભરી શકે છે. સામાન્ય રીતે, વાંધા પત્ર ભરવા માટે ફાળવવામાં આવેલો સમય, આન્સર કી રીલીઝ થયાની તારીખથી 7 દિવસનો હોય છે. દિલ્હી હાઈકોર્ટ.

 • ઉમેદવારોએ ઓબ્જેક્શન ફોર્મમાં ખોટા જવાબોને માર્ક કરવાના રહેશે.
 • જવાબ કીમાં આપેલ ખોટા જવાબો માટે પુરાવો/ સ્ત્રોત જોડો.
 • વિગતો સબમિટ કરો.
 • ઓબ્જેક્શન ફોર્મ ફી ચૂકવો.
 • વાંધા પત્રક સફળતાપૂર્વક સબમિટ કરવામાં આવશે
 • ભવિષ્યની જરૂરિયાતો માટે તમારો સંદર્ભ/ઓબ્જેક્શન નંબર નોંધો.

પસંદગી પ્રક્રિયા:

 • પ્રારંભિક પરીક્ષા (ઉદ્દેશ પ્રકાર)
 • મુખ્ય પરીક્ષા (લેખિત)
 • Viva Voce

પરીક્ષા વિશે:

દિલ્હી હાઈકોર્ટ સફળતાપૂર્વક હાથ ધર્યું છે દિલ્હી ઉચ્ચ ન્યાયિક સેવા પરીક્ષા – 2022 પર રવિવાર, 20મી માર્ચ, 2022 (11 AM થી 1 PM). પરીક્ષા ઉદ્દેશ્ય પ્રકારની હતી અને પ્રશ્નો બહુવિધ પ્રકારના ચોસી પ્રશ્નો (MCQs) સ્વરૂપમાં હતા.

દિલ્હી હાઈકોર્ટ ઉચ્ચ ન્યાયિક સેવા ભરતીની વિગતો:

દિલ્હી હાઈકોર્ટ વિભાગ દ્વારા દિલ્હી ઉચ્ચ ન્યાયિક સેવા પરીક્ષા – 2022 માટે અરજીઓ આમંત્રિત કરવામાં આવી હતી. આ પરીક્ષા માટે 45 જગ્યાઓ ખાલી હતી. ઓનલાઈન અરજીઓ 25.02.2022 થી 12.03.2022 સુધી શરૂ કરવામાં આવી હતી.

અંતિમ શબ્દો:

ઉમેદવારોને જવાબ કી, પરિણામો અને કટ ઓફ માર્ક્સ સંબંધિત નવીનતમ અપડેટ્સ માટે સત્તાવાર વેબસાઇટના સંપર્કમાં રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. નવીનતમ અપડેટ્સ અમારી વેબસાઇટ પર પણ ઉપલબ્ધ છે (https://www.jobriya.in). તમારે ફક્ત અમારી વેબસાઇટને બુકમાર્ક કરવાની અને અપડેટ્સ માટે નિયમિતપણે મુલાકાત લેવાની જરૂર છે.

ઉમેદવારો આ પરીક્ષા વિશે તેમની ટિપ્પણીઓ મૂકી શકે છે. જો આ પરીક્ષા અંગે કોઈ પ્રશ્ન હોય, તો તમે અમારી સાથે શેર કરી શકો છો. અમે તમારી ક્વેરી ઉકેલવાનો પ્રયત્ન કરીશું.

FAQ (વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્ન)

દિલ્હી હાઈકોર્ટ હાયર જ્યુડિશિયલ સર્વિસ આન્સર કી ક્યારે રિલીઝ થશે?

તે ટૂંક સમયમાં રિલીઝ થશે.

દિલ્હી હાઈકોર્ટ હાયર જ્યુડિશિયલ સર્વિસ આન્સર કી કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવી?

તમે તેને દિલ્હી હાઈકોર્ટની સત્તાવાર વેબસાઈટ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો અથવા ઉપર દર્શાવેલ લિંક પરથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

દિલ્હી હાઈકોર્ટ હાયર જ્યુડિશિયલ સર્વિસ આન્સર કી માટે ઓબ્જેક્શન ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું?

અધિકૃત વેબસાઇટની મુલાકાત લો અને ઓબ્જેક્શન ફોર્મ ખોલો.
ઉમેદવારોએ ઓબ્જેક્શન ફોર્મમાં ખોટા જવાબોને માર્ક કરવાના રહેશે.
જવાબ કીમાં આપેલ ખોટા જવાબો માટે પુરાવો/ સ્ત્રોત જોડો.
વિગતો સબમિટ કરો.
ઓબ્જેક્શન ફોર્મ ફી ચૂકવો.
વાંધા પત્રક સફળતાપૂર્વક સબમિટ કરવામાં આવશે
ભવિષ્યની જરૂરિયાતો માટે તમારો સંદર્ભ/ઓબ્જેક્શન નંબર નોંધો.

Leave a Comment