આસામ પોલીસ જેલ વોર્ડર એડમિટ કાર્ડ 2022 PST/PET પરીક્ષાની તારીખ

આસામ પોલીસ જેલ વોર્ડર એડમિટ કાર્ડ 2022 તપાસો આસામ પોલીસ જેલ વોર્ડર PST/PET પરીક્ષા તારીખ 2022 ડાઉનલોડ કરો લેખિત પરીક્ષા તારીખ 2022 SLPRB હોલ ટિકિટ/કોલ લેટર 2022 આસામ જેલ

આસામ પોલીસ જેલ વોર્ડર એડમિટ કાર્ડ્સ 2022

આસામ પોલીસ જેલ વોર્ડર એડમિટ કાર્ડ

જાહેરાત નંબર – SLPRB/REC/JW/2017/87

નવીનતમ અપડેટ : આસામ પોલીસ જેલ વોર્ડરની પરીક્ષાની તારીખ સત્તાવાર ભરતી બોર્ડ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવતી નથી……આગામી ચેતવણીઓ માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો……….

આસામ પોલીસ જેલ વોર્ડર ભરતી:-

આસામ પોલીસ (જેલ વિભાગ) ની ભરતી અંગે તાજેતરમાં જાહેરાત કરી છે 135 પોસ્ટ્સ જેલ વોર્ડરની. ઘણા લાયક ઉમેદવારોએ આ પોસ્ટ્સ માટે ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ભર્યું છે. અરજીપત્રક સબમિટ કરવાની પ્રક્રિયા આજથી શરૂ થાય છે 08.04.2018 અને તારીખ સુધી હાથ ધરવામાં આવે છે 08.05.2018. ભરતી વિશે વધુ વિગતો નીચે આપવામાં આવી છે.

આસામ પોલીસ જેલ વોર્ડર પરીક્ષા:

બધા ઉમેદવારોએ ત્યાં ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ભર્યું અને હવે તેઓ પરીક્ષાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. ટૂંક સમયમાં PST/PET પરીક્ષા પ્રથમ લેવામાં આવશે અને પરીક્ષાની તારીખ આસામ પોલીસની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જાહેર કરવામાં આવશે. પરીક્ષા વિશે વધુ વિગતો નીચે આપેલ છે.

PET / PST પરીક્ષા તારીખ: પછીથી જાહેરાત કરો

આસામ પોલીસ જેલ વોર્ડર પસંદગી પ્રક્રિયા:-

  • શારીરિક ધોરણ કસોટી
  • શારીરિક કાર્યક્ષમતા પરીક્ષણ
  • લેખિત કસોટી

આસામ પોલીસ જેલ વોર્ડર એડમિટ કાર્ડ્સ:-

PST/PET પરીક્ષા માટે તમામ ઉમેદવારોએ ત્યાંથી એડમિટ કાર્ડ ડાઉનલોડ કરવું આવશ્યક છે. એડમિટ કાર્ડ વિના કોઈ પણ ઉમેદવારને પરીક્ષા આપવા દેવામાં આવશે નહીં. ઉમેદવારો તેને આસામ પોલીસની સત્તાવાર વેબસાઇટ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકે છે. ઉમેદવારોને કોઈ પણ એડમિટ કાર્ડ મોકલવામાં આવશે નહીં. ઉમેદવારો આ પોસ્ટ અને નીચે આપેલી લિંક પરથી એડમિટ કાર્ડ પણ ડાઉનલોડ કરી શકે છે. તે સીધી લિંકની મદદથી ઉમેદવારો કોઈપણ અન્ય વેબસાઈટ પર ગયા વગર સરળતાથી ત્યાંથી એડમિટ કાર્ડ ડાઉનલોડ કરી શકે છે.

આસામ પોલીસ જેલ વોર્ડર 2018 એડમિટ કાર્ડ ડાઉનલોડ કરો: ટૂંક સમયમાં ઉપલબ્ધ

આસામ પોલીસ જેલ વોર્ડર પરીક્ષા પેટર્ન:-

પરીક્ષા પેટર્ન નીચે મુજબ હશે:

  • પ્રથમ PST/PET હાથ ધરવામાં આવશે.
  • PST/PET પરીક્ષાની હશે 15 ગુણ.
  • ની લેખિત પરીક્ષા હશે 75 પ્રશ્નો/માર્કસ.
  • પ્રશ્નોનું પેપર હશે અંગ્રેજી અને આસામી.
  • વધારાની અભ્યાસક્રમ પ્રવૃત્તિઓ અને વિશેષ કૌશલ્યો માટે ગુણ 10 ગુણ.

અંતિમ શબ્દો:-

ઉમેદવારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ આસામ પોલીસની અધિકૃત વેબસાઇટના સંપર્કમાં રહે અને આસામ પોલીસ જેલ વોર્ડર એડમિટ કાર્ડ્સ સંબંધિત વધુ અપડેટ્સ મેળવવા માટે નિયમિતપણે આ પૃષ્ઠની મુલાકાત લે. તેમજ ઉમેદવારો અમારી વેબસાઇટને બુકમાર્ક કરે છે (https://www.jobriya.in) નવીનતમ નોકરીઓ અને અન્ય પરીક્ષાઓ સંબંધિત માહિતી વિશે નવીનતમ અપડેટ મેળવવા માટે.

ઉમેદવારો તમારી સંબંધિત ટિપ્પણીઓ ટિપ્પણી બોક્સમાં મૂકી શકે છે. કોઈપણ ક્વેરી અને ટિપ્પણીનું ખૂબ સ્વાગત કરવામાં આવશે. અમારી પેનલ તમારી ક્વેરી ઉકેલવાનો પ્રયત્ન કરશે.

આસામ પોલીસ જેલ વોર્ડર એડમિટ કાર્ડ 2022 PST/PET પરીક્ષા તારીખથી સંબંધિત FAQ

આસામ પોલીસ જેલ વોર્ડરની પસંદગી પ્રક્રિયા શું છે?

શારીરિક ધોરણ કસોટી
શારીરિક કાર્યક્ષમતા પરીક્ષણ
લેખિત કસોટી

આસામ પોલીસ જેલ વોર્ડરની પરીક્ષાની તારીખ શું છે?

SLPRB આસામે જેલ વોર્ડરની પરીક્ષાની તારીખ જાહેર કરી નથી.

Leave a Comment