બેંક ઓફ બરોડા એસઓ ભરતી 2022 વિશેષજ્ઞ અધિકારી 147 જગ્યાઓ

પોસ્ટનું નામ: સ્પેશિયાલિસ્ટ ઓફિસર (હેડ/ડેપ્યુટી હેડ, સિનિયર મેનેજર અને મેનેજર, મેનેજર – ડિજિટલ ફ્રોડ, ક્રેડિટ ઓફિસર, ક્રેડિટ – એક્સપોર્ટ/ઇમ્પોર્ટ બિઝનેસ, ફોરેક્સ – એક્વિઝિશન અને રિલેશનશિપ મેનેજર) 147 જગ્યાઓ ખાલી છે.
ટૂંકી માહિતી: બેંક ઓફ બરોડા (BOB) એ જાહેર કર્યું છે નવીનતમ સૂચના માટે બેંક ઓફ બરોડા SO ભરતી 2022 ના સ્પેશિયાલિસ્ટ ઓફિસર (હેડ/ડેપ્યુટી હેડ, સિનિયર મેનેજર અને મેનેજર, મેનેજર – ડિજિટલ ફ્રોડ, ક્રેડિટ ઓફિસર, ક્રેડિટ – એક્સપોર્ટ/ઈમ્પોર્ટ બિઝનેસ, ફોરેક્સ – એક્વિઝિશન અને રિલેશનશિપ મેનેજર) 147 જગ્યાઓ પોસ્ટ્સ BOB માં. જે ઉમેદવારો BOB વિશેષજ્ઞ અધિકારી ભરતી 2022 માં રસ ધરાવતા હોય તેઓ BOB જોબ્સની સત્તાવાર વેબસાઇટ bankofbaroda.in દ્વારા ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. 23 ફેબ્રુઆરી 2022 થી 24 માર્ચ 2022.

બેંક ઓફ બરોડા જોબ્સ નોટિફિકેશન 2022 – ઓનલાઈન સ્પેશિયાલિસ્ટ ઓફિસરની 147 જગ્યાઓ માટે અરજી કરો

તે ઉમેદવારો બેંક ઓફ બરોડા ભરતી 2022 માં નીચેની બેંક ઓફ બરોડા ખાલી જગ્યા 2022 માં રસ ધરાવે છે અને તમામ પાત્રતા માપદંડો પૂર્ણ કરે છે તે વાંચી શકે છે બેંક ઓફ બરોડા SO સૂચના

પહેલાં બેંક ઓફ બરોડા ઓનલાઈન અરજી કરો 2022. નીચે બેંક ઓફ બરોડા નોકરીઓ 2022 ની BOB નોકરીઓની સત્તાવાર સૂચનાનું સંક્ષિપ્ત વર્ણન છે. BOB સૂચના 2022 વય મર્યાદાની અન્ય વિગતો, BOB નિષ્ણાત અધિકારીની ખાલી જગ્યા 2022 શૈક્ષણિક લાયકાત, BOB ભરતી 2022 પસંદગી પ્રક્રિયા, SO22020 બેંકની Recruitment અરજી ફી, અને બેંક ઓફ બરોડા SO ઓનલાઈન અરજી કરો 2022 કેવી રીતે અરજી કરવી.

બેંક ઓફ બરોડા ભરતી 2022

BOB નિષ્ણાત અધિકારીની ખાલી જગ્યા સૂચના વિગતો

પાત્રતા

 • ઉમેદવારો પાસે હોવા જોઈએ B.Tech/ BE, M.Tech, ME, ગ્રેજ્યુએટ, CA/ CS/ ICWA/ MBA/ PGDM અથવા માન્ય બોર્ડ/યુનિવર્સિટી/સંસ્થામાંથી સમકક્ષ.

મહત્વની તારીખ

 • ઓનલાઈન અરજી કરવાની શરૂઆતની તારીખ: 23 ફેબ્રુઆરી 2022.
 • ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 24 માર્ચ 2022.

અરજી ફી

 • સામાન્ય/OBC/EWS ઉમેદવારોની અરજી ફી માટે રૂ. 600/-.
 • SC/ST/PWD ઉમેદવારો માટે અરજી ફી રૂ.100/-.

પગાર ધોરણ

 • MMGS II પગાર ધોરણ: રૂ. 69180/-.
 • MMGS III પગાર ધોરણ: રૂ.78230/-.
 • SMG/S-IV પગાર ધોરણ: રૂ.89890/-.

ઉંમર મર્યાદા

 • ન્યૂનતમ ઉંમર: 24 વર્ષ.
 • મહત્તમ ઉંમર: 55 વર્ષ.

પસંદગી પ્રક્રિયા

 • ઓનલાઈન ટેસ્ટ
 • જૂથ ચર્ચા (GD)
 • વ્યક્તિગત મુલાકાત (PI)
 • સાયકોમેટ્રિક ટેસ્ટ

કેવી રીતે અરજી કરવી

 • અરજી કરવાની રીત: દ્વારા ઓનલાઈન.
 • જોબ સ્થાન: મુંબઈ (મહારાષ્ટ્ર).

બેંક ઓફ બરોડા SO ભરતી સૂચના ખાલી જગ્યાની વિગતો કુલ: 147 પોસ્ટ્સ
રસ ધરાવતા ઉમેદવારો ઑનલાઇન અરજી કરતા પહેલા સંપૂર્ણ સૂચના વાંચી શકે છે

Leave a Comment